Ny trepartsaftale skal holde hånden under de hårdest ramte – Midlertidig arbejdsfordelingsordning samtidigt forlænget

 

Fredag d. 10. december er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder. Derudover kan hårdt ramte virksomheder også få lønkompensation.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet, men nu er regeringen og arbejdsmarkedes parter blevet enige om en forlængelse. 

En arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge.

Lige nu er der omkring 2.600 medarbejdere på ordningen. Du kan læse mere om midlertidig arbejdsfordeling i Dansk Bilbrancheråds Corona-guide [klik her] under Hjælpepakker og -initiativer.

Forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning kræver lovændringer, som forventes at være på plads inden jul.

Lønkompentationsordningen for tvangslukkede virksomheder og følgeerhverv

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent.

Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. 

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår.

Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Foreløbigt vurderes det ikke, at bilbranchen vil kunne få støtte fra kompensationsordningen, men vi følger op på sagen såfremt dette ændrer sig.

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk telefon 22924399.