Ny trepartsaftale: Genindførelse af refusion for corona-ramte medarbejdere

 

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale, der skal give arbejdsgivere til coronaramte medarbejdere adgang til dagpengerefusion fra første sygedag. Tilsvarende er aftalt for medarbejdere, hvis børn er hjemsendt pga. Covid-19. 

Dagpengerefusion fra første dag til medarbejdere.

For at sikre, at virksomheder, arbejdsgiver og medarbejdere kan støtte op om sundhedsmyndighederns anbefalinger omkring selvisolation m.v. ved mistanke om Covid-19, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der genindfører arbejdsgivers ret til dagpenge til medarbejdere, der enten er smittet med Covid-19, eller er nær kontakt til en smittet. 

Hvis en medarbejder har været nær kontakt og skal gå i selvisolation, så vil vedkommende skulle aflevere en tro- og loveerklæring om, at de følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Aftalen indeholder også en mulighed for, at forældre med hjemsendte børn under 13 år kan få barselsdagpenge i ialt 10 arbejdsdage pr. barn pr. periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene skal søges af medarbejderen direkte - ordningen er altså hverken en ret til fravær eller løn for medarbejderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ordningen IKKE vil give arbejdsgiver en refusions-adgang, da der IKKE er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver.  

Der vil gælde samme krav til forældrene om, at de skal opfylde barselslovens almindelige krav til at få barselsdagpenge. 

Tilsvarende vil gælde for selvstændige, der altså også vil kunne få sygedagpenge under samme betingelser.

Hvornår er man "nær kontakt"?

Der er "nær kontakt", hvis en person har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

  • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

  • Man bor sammen med en smittet person.
  • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
  • Man har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvornår gælder det fra?

Foreløbigt vil begge ordninger blive lovfæstet for perioden fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022. Der skal foretages hastebehandling af et lovforslag i Folketinget herom. 

Husk at følge med i coronaguiden, som du finder her.

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633.