Nu betaler Motorstyrelsen afgift tilbage

Der er en god chance for, at biler indregistreret på grundlag af et NEDC-2-tal, der ikke er omregnet, skal have afgift retur. Processen har været betydelig længere undervejs end først forventet, men Motorstyrelsen er nu klar til at gennemføre tilbagebetalingerne.

Biler solgt kontant

I første omgang tilbagebetaler Motorstyrelsen afgift i de mest enkle tilfælde, for eksempel biler solgt kontant. De lidt mere komplicerede sager, som eksempelvis genberegnede leasingbiler, vil Motorstyrelsen tage sig af på et senere tidspunkt. Og så endelig foretages tilbagebetaling for plug-in hybridbilerne.

Der findes der tre situationer:

1) Biler indregistreret før den 1. juli 2018

2) Biler indregistreret i perioden 1. juli til og med 13. september 2018

3) Biler indregistreret fra og med den 14. september 2018

Ad 1) For at den automatiske tilbagebetaling kan ske, skal forhandlerne have indsendt fuldmagter. Motorstyrelsen bekræfter, at det er sket i alle tilfælde. Tilbagebetaling sker til den, der har foretaget afgiftsberigtigelsen af køretøjet, hvilket typisk er bilforhandleren. Herefter kan en eventuel tilbagebetaling ske til køber.

Ad 2) Biler i denne periode forudsætter ikke fuldmagt, men afgiften tilbagebetales helt automatisk.

Ad 3) Alle biler fra denne dato burde være indberettet med den korrekte afgift, men der findes et mindre antal, hvor der skal foretages rettelser og tilbagebetales afgift – disse tilbagebetalinger vil ligeledes ske automatisk.

Ovennævnte gælder alene registreringsafgiften. Tilbagebetaling af grøn ejerafgift vil ske på et senere tidspunkt.  Det er fordi den grønne ejerafgift er mere kompliceret at beregne på grund af forskellige satser og perioder.

Kilde: De Danske Bilimportører