Nu aflives selvanmelderordningen for eksportbiler

Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om at stramme kraftigt op i kontrollen med bilafgifter. Der pålægges eksportører et gebyr, og fra 1. juli 2020 lukkes selvanmelderordningen helt for eksport.

- Dansk Bilbrancheråd har ikke noget imod selvanmelderordningen for eksportbiler. Det er en fin ordning, men når ordningen frister svage sjæle til at omgå den i et omfang, så der ryger mere end 100 millioner kroner ud af statskassen på bare et enkelt år, så er det klart, at kontrollen skal strammes, siger Erik S. Rasmussen, direktør, Dansk Bilbrancheråd.

Dertil kommer, at Dansk Bilbrancheråd naturligvis har svært ved at acceptere den negative medieomtale, der følger af, at reglerne for eksportgodtgørelse omgås i stor stil. Omtalen påvirker og sværter bilbranchens omdømme, så også af den grund er det på sin plads at stramme kontrollen.

Dansk Bilbrancheråd høres

Allerede i december tilkendegav partierne, at de ville lukke selvanmelderordningen for eksport af brugte køretøjer, efter at den nye Motorstyrelse, Rigsrevisionen og DR Kontant afdækkede en række udfordringer på området. Herudover har både DR's Radioavis og TV-avis set nærmere på Selvanmelderordningen, og Dansk Bilbrancheråds direktør Erik S. Rasmussen er blevet interviewet til Radioavisen og har også udtalt sig til TV-avisen om emnet.

Det er aldrig så skidt...

Skatteminister Karsten Lauritzen er opmærksom på problemets omfang. Han siger:

- Vi skal gøre det nemt for dem, der følger reglerne. Og svært for dem, der ikke gør. Først og fremmest skal langt flere biler gennem kontrolmøllen. Og på den længere bane afskaffer vi helt selvanmelderordningen på eksportområdet, hvor ordningen desværre er blevet brugt lidt for kreativt.

Men nu er det heldigvis sådan, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og det gælder også denne sag.

Direktør for Dansk Bilbrancheråd Erik S. Rasmussen forklarer:

- Når man nu strammer vilkårene for eksporten af brugte biler, så vil der alt andet lige blive flere biler på det danske marked, og det vil være til gavn for danske bilforhandlere og værksteder.

Datoen ligger fast

Selvanmelderordningen for eksport af brugte biler afskaffes den 1. juli 2020. Indtil da vil Motorstyrelsen øge kontroltrykket for eksporten af brugte biler markant. Samtidig er partierne enige om, at eksportørerne fremadrettet selv skal betale for værdifastsættelsen af egen lomme, og at der udpeges specielle synshaller, så vurderingen af køretøjerne sker på et ensartet grundlag, ligesom bødestørrelsen ved snyd fordobles.