Når medarbejderne får hjemsendt deres børn

Det er ikke alle, der har bedsteforældre, der kan passe de hjemsendte skolebørn. Og hvad gør man så

 

Som følge af skolelukningerne, vil mange forældre - og dermed også medarbejdere - stå med pasningsproblemer. Men hvordan kan du angribe problematikken som arbejdsgiver? 

Når skoleeleverne i grundskolen, dvs. fra 0. til 10. klasse, sendes hjem fra og med den 15. december, forventes det at mange forældre - og dermed medarbejdere - vil stå med en pasningsudfordring, som ikke forventes at blive dækket af nogen kompensationsordning.

Det er vigtigt at understrege, at pasning af børnene er forældrenes eget problem - det er medarbejdernes egen risiko, om de kan få passet deres børn; både under normale omstændigheder og under corona-nedlukninger.

Trods hjemsendelsen skal skolerne udbyde nødpasning til de forældre, der ikke har mulighed for selv at varetage pasningen af børnene. Dette bør berørte medarbejderne naturligvis opfordres til at undersøge nærmere om i netop deres kommune.

Medarbejderne skal altså møde på arbejde som sædvanligt. Manglende fremmøde vil kunne mødes med de samme sanktioner, som normal udeblivelse, dvs. alt fra lønindeholdelse over udstedelse af advarsler til ophør af ansættelsesforholdet. Hvis der tages skridt til sådanne sanktioner, skal de almindelige retningslinjer for brugen af sanktionerne følges (herunder forudgående orientering af medarbejderen m.v.).

Forsøg at finde en løsning med medarbejderen

Vi anbefaler dog, at der forsøges at finde løsninger med de medarbejdere, der rammes af problemerne uden brug af egentlige sanktioner.

Løsninger kan bygges op omkring brug af ferie, feriefridage, afspadsering, børneomsorgsdage eller lignende.

De forskellige løsninger afhænger af ansættelsestypen og eventuelle overenskomstmæssige forpligtelser på arbejdspladsen. 

De pågændende medarbejdere kan ikke få dagpenge

Den allerede indgåede aftale om, at medarbejdere med hjemsendte børn kan få dagpenge, gælder IKKE ved den generelle hjemsendelse fra 15. december.

Det skyldes, at hjemlen til at modtage dagpenge kun gælder i tilfælde af konkrete smitteudbrud på skolen/i daginstitutionen, hvilket en generel hjemsendelse af børnene ikke er.

Henvendelse

I Dansk Bilbrancheråd følger vi udviklingen tæt, og står som altid klar til at rådgive om mulighederne fra juridisk afdeling; Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633.