MYTEBASKER: Der findes ingen reklamationstimepris!

Der findes ingen reklamationstimepris! Det er på ny vigtigt at fastslå med syvtommersøm.

Hvis en reservedel er fejlbehæftet og en grossist skal dække den, så opstår spørgsmålet: Hvad med dækning af timeforbruget?

Grossisten kan udforme en fraskrivelse

Om der skal betales for timeforbruget afhænger først og fremmest af de betingelser, den enkelte grossist har opstillet. Det er fuldt ud lovligt for grossisten at fraskrive sig direkte følger (herunder tidsforbrug) af levering af defekte reservedele. 

Hvis grossisten ikke har en fraskrivelse

Er der ikke sket en sådan fraskrivelse, er det de almindelige erstatningsregler, der gælder - ved siden af aftaleloven. 

Det medfører, at du som udgangspunkt skal kræve den timepris, du normalt ville tage, for værkstedsarbejdet. Du er frit stillet til at indgå enhver anden aftale med grossisten om timeprisen, men det er en aftale, der skal indgås mellem dig og dit værksted og den involverede grossist.  

I sekretariatet ser vi stadig sager, hvor grossister påberåber sig "reklamationstimeprisen" - og hvor værksteder retter henvendelse til sekretariatet for at få den oplyst. 

Den findes IKKE MERE!.

Reklamationstimeprisen afskaffet i 2011

Reklamationstimeprisen blev afskaffet i 2011 - men gik på, at daværende CAD udstak en fast pris for udførelse af reklamationsarbejder. Det siger sig selv, at en sådan fast pris gældende for alle værksteder og alle grosister er i strid med konkurrenceloven - og derfor blev den årligt fastsatte pris afskaffet. 

Har du en grossist, der henviser hertil, skal du afvise den og enten kræve din sædvanlige timeløn eller indgå en selvstændig aftale med grossisten. 

Reklamationstimeprisen er en myte; en eventyrfigur fra en svunden tid - og vi tror jo heller ikke på nisser længere...

Henvendelse

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte vicedirektør Johanne Berner, 22415103 eller jbh@dbr.dk