Morgenluft til vanvidsbilister

Transportministeren har i forgange uge meddelt, at der vil blive foretaget ændringer i det lovforslag, som ellers skulle give politiet ret til at konfiskere køretøjer, der anvendes til vanvidskørsel – uden hensyntagen til ejerforhold m.v.

Det skyldes, at EU-domstolen efter lovforslagets fremsættelse har underkendt en spansk lov, der gav adgang til netop at konfiskere køretøjer, der havde været brugt ved ulovligheder.

I praksis betyder det, at lovforslaget forventes at blive ændret således, at den ejer af et køretøj, der var i god tro – og som hverken vidste eller burde vide at netop hans køretøj ville blive anvendt til vanvidskørsel, ikke skal tåle, at hans køretøj konfiskeres.

Det gør en stor forskel for værkstedet, der i forbindelse med en reparation udleverer en lånebil til kunden, eller bilforhandleren, der udleverer en bil til prøvekørsel. Ingen af disse forventer, at den udleverede bil anvendes til vanvidskørsel, og vil derfor kun i yderst sjældne tilfælde skulle tåle konfiskation.

Dansk Bilbrancheråd afventer endnu de ændringer, der skal komme i lovforslaget som følge af dommen fra EU-domstolen, men rådet er tilfredse med ændringen, der lægger sig pænt op af de bemærkninger, som rådet afgav i forbindelse med høringen over lovforslaget.

For nærmere om lovforslaget kan du kontakt advokat Johanne Berner på 22 41 51 03, advokat Jesper Juhlin på 22 92 43 99 eller advokat Lars Ellegaard på 22 45 16 33.