Miljøministeriet indskærper: Mobile værksteder skal opfylde Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Værksteder der kører ud til kunden skal også under tilsyn og følge Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Efter påtale fra Dansk Bilbrancheråd har Miljøstyrelsen indskærpet overfor kommunerne, at de mobile værksteder naturligvis også skal opfylde miljøkravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Dansk Bilbrancheråd påpegede tilbage i 2020 overfor Miljøministeriet og -styrelsen, at de mobile værksteder tilsyneladende lod hånt om en række af de krav, der udspringer af Autoværkstedsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen angiver de grundlæggende miljømæssige krav til etablering og drift af autoværksted.

Miljøstyrelsen bekræftede allerede i 2020, at der ikke var dispensationsmuligheder indbygget i Autoværkstedsbekendtgørelsen for mobile værksteder, og styrelsen har nu udsendt en indskærpelse til alle landets kommuner herom.

I indskærpelsen præciseres kommunernes ansvar for at udføre tilsyn på de mobile værksteder, ligesom det understreges, at alle mobile værksteder skal anmeldes til kommunen på samme måde som alle faste værksteder skal det.

Bekendtgørelsen skal opdateres

I indskærpelsen orienterer Miljøstyrelsen yderligere, at de vil se nærmere på en opdatering af Autoværkstedsbekendtgørelsen og Miljøtilsynsbekendtgørelsen, så eventuelle praktiske vanskeligheder ved kommunernes tilsyn med mobile værksteder elimineres. 

Dansk Bilbrancheråd ser med stor tilfredshed på indskærpelsen, der er med til at fastholde og understøtte konkurrenceforholdene mellem værksteder - mobile, såvel som faste. 

Tilbage står nu alene en afklaring af de arbejdsmiljømæssige forhold for de mekanikere, der arbejder i og omkring de mobile værksteder. Dansk Bilbrancheråd arbejder videre herom med Arbejdstilsynet. 

Vil du vide mere?

Direktør Erik S. Rasmussen, telefon 40414399, og juridisk chef, Johanne Berner (22415103), har haft dialogen med Miljømyndighederne.  

For nærmere om håndteringen af Autoværkstedsbekendtgørelsen i praksis kan kørende konsulent René Eriksen, 40465561, kontaktes.