Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Vi har tidligere oplyst, baseret på daværende tilgængelige informationer, at medarbejdere selv skulle finansiere 5 dage af hjemsendelsesperioden, og at disse dage skulle placeres først.

Den oplysning korrigerer vi hermed. Medarbejderen skal selv finansiere op til 5 dage, og de skal placeres forholdsmæssige over perioden. Det maksimale antal dage kommer dermed kun i spil, såfremt virksomheden søger kompensation for den maksimale periode på 3 måneder. Hvis virksomheden eksempelvis søger tilskud for en periode på 1,5 måneder, skal medarbejderen tilsvarende også kun finansiere 2,5 dage selv, som eksempelvis kan placeres med en dag i starten, en dag i midten og en halv dag til sidst.