Kontantforbuddet i hvidvaskloven ønskes sænket til 20.000 kr.

Erhvervsministeriet har fremsat lovforslag nr. 193, der blandt andet vil sænke grænsen for, hvor mange kontanter en erhvervsdrivende må modtage i forbindelse med eksempelvis køb og salg af biler. Grænsen er i dag 50.000 kr. men står det til Erhvervsministeriet, bliver grænsen efter 1. juli 2021 sat ned til 20.000 kr. 

Det fremsatte lovforslag har i efteråret 2020 været igennem en høringsproces, som blev gennemført uden varsling af nogen i bilbranchen - end ikke SMVdanmark havde lovforslaget i høring, og derfor har det ikke pratisk været muligt at fremsætte bemærkninger til det - helt groteske - forslag, før nu. 

Baggrunden for forslaget er tilsyneladende et ønske fra Erhvervsministeren om at dæmme op for hvidvask af kontanter, men for bilbranchen har det konkret den slagside, at det i høj grad forhindrer salg til udlændinge; især de, der køber biler til eksport. Mange af disse købere har kontanter med - og hvis de fremadrettet bliver afvist for selv ganske billige biler - alt over 20.000 kr. - så frygter Dansk Bilbrancheråd, at en markant del af denne handel vil forsvinde. Tilsvarende har mange privatpersoner faktisk også rede penge at handle for - især den ældre generation, som altså også vil blive ramt. 

Lovforslaget behandles p.t. i Folketingets Erhvervsudvalg, der allerede nu har fået kritiske spørgsmål til fastsættelsen af grænsen. For en gangs skyld er der nemlig ikke tale om en EU-krav; grænsen er fastsat nationalt og uden støttepunkter i EUs hvidvasklovgivning. Et af de kritiske spørgsmål fra de Konservatives Mona Juul går netop på, hvorfor grænsen er sat her - ligesom der som alternativ et stillet forslag om at afskaffe tusinde-krone-sedlen. 

Dansk Bilbrancheråd vil under udvalgsbehandlingen søge at få indflydelse på denne grænse. 20.000 kr. er et meget lavt beløb i vore dage, der i væsentligt omfang vil sætte en fuldstændig stopper for kontant-handler. 

Juridisk chef Johanne Berner udtaler:

At grænsen har så stor betydning skyldes, at det er bødebelagt at modtage kontanter over grænsen - takstmæssigt ligger bøden på 10 % af det beløb, der ligger over den fastsatte grænse, dog mindst 10.000 kr. Disse takster forventes ikke ændret med en sænket grænse, der altså risikerer at få endnu flere til at begå lovbrud - uanset om det er bevidst eller ubevidst. Derudover fortolkes reglerne i dag således, at der ses på det samlede mellemværende mellem køber og sælger, og parterne kan altså ikke omgå reglerne ved at indgå flere forskellige handler, der hver for sig ligger under grænsen; og sælger man fx. 5 biler til (i dag) 60.000 kr. hver for samlet 300.000 kr., så er bøden altså 10 % af 250.000 kr., eller ialt 25.000 kr. 

Dansk Bilbrancheråd følger udvalgsbehandlingen tæt. Lovforslaget forventes tredjebehandlet til vedtagelsen den 1. juni 2021. 

For nærmere om kontantforbuddet og arbejdet i udvalget kan juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03) eller advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) kontaktes.