Købt som beset - når bilen bryder sammen på vej hjem...

Ny dom sætter fokus på en erhvervskøbers rettigheder, når bilen er købt som beset og uden garanti.

Din Biladvokat har netop vundet en sag mod en af branchens brodne kar - en forhandler, der solgte en bil til en murermester uden garanti og som beset. Da bilen brød sammen allerede på vej hjem fra forhandleren, måtte forhandleren tåle at betale et afslag til murermesteren - klausulen til trods.

Købets detaljer

I oktober 2021 købte en erhvervsdrivende murer en brugt VW Crafter, der var indregistreret i 2012 og havde kørt 127.000 km, til 115.000 kr. Køberen mente, at han aftalte med sælgeren, at en motorlampe der lyste under prøvekørslen skulle laves. Parterne blev enige om, at bilen skulle nysynes. Det fremgik af slutsedlen, at bilen var solgt som beset og uden købelovens reklamationsret. Dette accepterede køberen. Det blev aftalt, at kunden skulle afhente bilen dagen efter.

Problemerne opstår allerede på vejen hjem

Køberen hentede herefter bilen dagen efter en fredag eftermiddag. Allerede på vejen hjem begyndte motorlampen at lyse igen. Køberen var nødsaget til at hælde vand på bilen 3 gange på vejen hjem fra forhandleren. Køberen havde forsøgt at ringe til forhandleren, der havde lukket.

Køberen kørte bilen direkte til en mekaniker, der kunne konstatere, at motorens topstykke var defekt. Køberen reklamerede over fejlen til forhandleren mandag morgen, da det havde vist sig, at reparationen ville koste omkring 18.500 kr. Forhandleren afviste reklamationen med henvisning til, at bilen var købt som beset og uden købelovens reklamationsret.

Sagen ender i retten

Køberen anlagde herefter sag mod forhandleren. Køberen krævede, at forhandleren skulle betale for reparationen. Køberen mente, at forhandleren havde tilsidesat sin oplysningspligt, da forhandleren burde vide, at topstykket var defekt. Forhandleren krævede, at han ikke skulle betale for reparationen.

Retten vurderede, at det ikke var bevist, at forhandleren havde tilsidesat deres loyale oplysningspligt eller i øvrigt handlet svigagtigt. Da det ikke var godtgjort, at forhandleren havde kendt til problemet med overophedning.

Retten konklurede dog, at uanset at bilen, der var fra 2012, og var købt som beset og uden garanti, måtte køberen have en berettiget forventning om, at en nysynet bil til 115.000 kr., måtte kunne anvendes til almindelig kørsel. Dette var ikke tilfældet ved afhentningen, førend topstykket var repareret. Køberen havde derfor ret til et forholdsmæssigt afslag på 18.500 kr.

Købt som beset og uden garanti

Dommen viser, at selvom en bil er købt som beset, og uden garanti, vil en erhvervsdrivende købe stadig kunne påberåbe sig mangler, der har betydning for, om bilen kan køre, når disse opstår straks efter leveringen. Dette vil i hvert fald være tilfældet, når en bilforhandler sælger bilen til en erhvervsdrivende, der ikke har kendskab til biler.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer så kontakt advokatfuldmægtig, Rasmus Saaby Hansen på tlf. 22924399.