Indberetning af ferie efter den nye ferielov

I nyhedsbrevet 8. oktober oplyste vi, at vi aktuelt undersøgte med Lønmodtagerens Feriefond, hvordan de forholdt sig til indberetning af indefrysningsferie for registrerede direktører samt ejerledere.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har nu svaret, at der ikke kan indberettes indefrysningsferie for disse, uanset de ved individuel aftale er tillagt rettigheder efter ferieloven. Det afgørende er, om de formelt er omfattet af ferieloven, og det er registrerede direktører samt – i langt de fleste tilfælde – ejerledere ikke.

 

Indberetning af ferie i øvrigt efter den nye ferielov.

Med den nye ferielov er der også indført ændringer i proceduren for indberetning. Først og fremmest skal man skelne mellem ferie optjent før 1. september 2020 (indefrysningsferie), og almindelig ferie optjent efter ikrafttrædelse af den nye ferielov 1. september 2020. Herudover skal man se på, om der er tale om en funktionær med ret til løn under ferie eller en timelønnet.

 

1) Indberetning af indefrysningsferie (senest 31. december 2020)

A) Timelønnede:

Du skal løbende indberette feriepenge for dine timelønnede medarbejdere til eIndkomst. Hvordan du skal indberette, afhænger af, hvem der skal udbetale feriepengene. Du kan finde hjælp til at indberette for en timelønnet i SKATs guide til feriepenge. SKAT har også lavet en overskuelig oversigt i den juridiske vejledning

 

B) Funktionærer:

Du skal indberette bruttoferiepenge (før skat) for dine funktionærer til eIndkomst. Du kan vælge mellem 2 måder at indberette feriepenge på:

   -  løbende indberetning sammen med lønnen. Slutdato for lønperioden skal være i overgangsåret.

   -  én samlet indberetning senest den 31. december 2020.

Du kan finde hjælp til at indberette for en timelønnet i SKATs guide til feriepenge. SKAT har også lavet en overskuelig oversigt i den juridiske vejledning

Vær opmærksom på, at der gælder særregler hvis funktionæren er fratrådt i overgangsperioden frem til 1. september 2020. Det kan du læse mere om i Juridisk Vejlednings oversigt over afregning for fratrådte funktionærer.

 

2) Indberetning af almindelig ferie optjent efter ikrafttrædelse af den nye ferielov 1. september 2020

Generelt gælder det, at du skal kun indberette feriepenge for:

  • Timelønnede (medarbejdere uden ret til løn under ferie)
  • Fratrædende funktionærer (medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen efter den 1. september 2020).

Hvis arbejdsgiver har overenskomst og skal udbetale feriepengene selv, skal du indberette feriepengene som brutto.

Når en funktionær stopper på arbejdspladsen, skal du indberette den måned og dato, hvor medarbejderen stopper, så måneden står registreret som lønperiode og datoen står registreret som dispositionsdato i eIndkomst.

Du kan generelt finde hjælp til indberetning af ferie efter 1. september i SKATs guide til indberetning af feriepenge efter 1/9 2020.

 

A) Timelønnede

Du skal løbende indberette feriepenge for dine timelønnede medarbejdere til eIndkomst. Hvordan du skal indberette, afhænger af, hvem der skal udbetale feriepengene.

Du kan finde hjælp til at indberette for en timelønnet i SKATs guide til feriepenge. SKAT har også lavet en overskuelig oversigt i den juridiske vejledning

 

B) Funktionærer

Du skal ikke længere indberette feriepenge for dine funktionærer til eIndkomst. Det skyldes, at medarbejderen holder ferie med løn og derfor ikke skal have sine feriepenge udbetalt.

Kun hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen, skal du indberette optjente feriepenge til eIndkomst.

 

Særligt om fratrædende funktionærer:

Du skal være opmærksom på, hvordan du skal beskatte feriepenge, der er optjent efter den 1. september 2020, når medarbejderen stopper på arbejdspladsen. Den nye ferielov betyder nemlig ændringer i beskatningen i forhold til den gamle ferielov og overgangsåret. Se hvordan du indberetter i skemaet herunder.

Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen har ferie til gode fra perioden 1/1 - 31/8 2019 (ferieåret 2019), skal du  stadig indberette medarbejderens tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge fra denne periode - uanset, hvem der skal udbetale feriepengene.

Sådan indberetter du for fratrædende funktionær efter 1/9 2020. Se oversigt - KLIK HER. Se også Juridisk Vejlednings oversigt over afregning for fratrådte funktionærer.:

 

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk