Husker du din oplysningspligt?

Husk at få udfyldt både annoncemateriale og slutseddel korrekt, når du sælger bil. Et af de punkter, der er særligt vanskelige at udfylde korrekt er spørgsmål om tidligere skader.

Udgangspunktet er, at alle tidligere skader skal oplyses, men der er en bagatelgrænse. En skade skal i hvert fald oplyses, hvis bilen har været i opretterbænk eller har været skadet for mere end ca. 25.000 kr. Du skal også være opmærksom på, at du, ved at sætte kryds i ”nej”, faktisk giver kunden en forventning om, at du har et positivt kendskab til, at bilen ikke har haft en tidligere større skade.

Kender du ikke bilen, så anbefaler vi, at du sætter kryds i ”ved ikke”, hvis du ikke kan få andet afklaret ved at foretage almindelige undersøgelser.

Hvis det viser sig, at bilen har haft en større skade – og du har oplyst det modsatte – så er der tale om en mangel i købelovens forstand. Endnu værre går det, hvis skaden ikke har været udbedret korrekt, for så er det ikke bare en oplysningsmangel, der udløser en mindre kontant betaling til kunden; så kan det være udbedring af den ukorrekte skade.

Det er uklart hvor præcis ovenstående bagatelgrænse ligger, men i en spritny afgørelse fra Ankenævnet argumenterede FDM på forbrugersiden for, at et stenslag var en skade, der skulle oplyses. Dette var flertallet i nævnet heldigvis ikke enige i.

For yderligere kontakt advokat Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33