Husk omhyggelighed med dokumentationen i eksportsager:

I Dansk Bilbrancheråd modtager vi en del medlemshenvendelser, hvor en ansøgning om eksportgodtgørelse afvises på grund af utilstrækkelig dokumentation. Derfor kan det ikke siges tit nok; Det er afgørende vigtigt, at der er styr på dokumentationen.

Husk, det er ikke nok at dokumenteres at en given betingelse er opfyldt, det skal også dokumenteres, at den er opfyldt i den korrekte tidsperiode.

Disse problemstillinger går ofte igen:

  • Dokumentation for udførsel, samt for at udførsel er sket rettidigt
  • Dokumentation for realitet i salgene (pengestrømme)
  • Periodiseringer passer ikke sammen

Det kan synes firkantet, at SKAT afslår en ansøgning hvor bilen eksempelvis er på månedsangivelse i april, og man kan vise at der er udstedt en registreringsattest i eksportlandet den 20. maj. Problemet er, at det i den situation vel nok er dokumenteret at bilen er udført, men det er ikke dokumenteret, at bilen også var udført senest 15. maj. I en sådan situation er SKAT underlagt et legalitetsprincip som siger, at de som udgangspunkt simpelthen ikke må udbetale godtgørelse. SKATS medarbejdere administrerer vores fælles pengekasse, og derfor kan de ikke bare klippe en hæl og hugge en tå i servicens hellige navn, som man kan i den private sektor.

Husk, hvis du kan se, at det ikke vil være muligt at udføre bilen rettidigt, så er det muligt at få dispensation efter disse retningslinjer, hvis du retter henvendelse inden den 14. i den følgende måned.

Motorstyrelsen har tidligere udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar vedrørende dokumentation ved eksport af køretøjer. Det kan du se her https://skat.dk/skat.aspx?oid=2294899&vid=217023. Se også Motorstyrelsens tidligere vejledning om dokumentation i eksportsager https://skat.dk/skat.aspx?oid=2254802&chk=216985

For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk