Hvornår skal dokumentation for eksport foreligge?

Østre Landsret har den 8. juli 2022 givet en bilforhandler medhold i, at eksportgodtgørelse kan udbetales selvom dokumentation for udførelse først foreligger i form af indregistrering i udlandet eller lignende efter lukningen af månedsangivelsen.

SKAT er nidkære omkring reglerne for eksportgodtgørelse - og med god grund. Men til tider er de lidt for nidkære.

En bilforhandler fik den 8. juli 2022 Østre Landsrets ord for, at han var berettiget til at få behandlet sin anmodning om eksportgodtgørelse af 70 biler.

Det var biler, som han havde eksporteret og søgt eksportgodtgørelse på, men hvor han ikke var i stand til at dokumentere, at bilerne nu var indregistreret i et andet land, før efter lukningen af hans månedsangivelse. 

Bilerne var altså eksporteret og indregistreret andetsteds; dokumentationen forelå bare først på et senere tidspunkt, end SKAT ønskede. 

Dokumentation kun manglende kun for 28 ud af 98 biler

Bilforhandleren var selvanmelder, og havde derfor selv foretaget anmeldelsen i sin månedsangivelse for tre måneder i 2016. I alt var der søgt eksportgodtgørelse på 98 biler, hvoraf Østre Landsret vurderede, at der ikke var ført bevis for eksporten af de 28.

SKAT havde påstået, at eksportgodtgørelsen var bortfaldet på samtlige 98 biler, fordi der ikke på anmeldelsestidspunktet/lukningen af månederne forelå dokumentation for, at bilerne reelt set var udført af Danmark.

Den dokumentation dukkede efterfølgende op for 70 af bilerne - men dette ændrede ikke på SKATs opfattelse. 

Ikke hjemmel hos SKAT

For de 70 biler fandt landsretten, at SKAT ikke automatisk kunne afvise eksportgodtgørelse ud fra, at bilforhandleren ikke havde dokumenteret, at der var sket udførsel på lukningstidspunktet.

Hvis eksportgodtgørelsen automatisk skulle bortfalde ud fra en sådan "fodfejl", så skulle der være en sikker hjemmel til det - og den hjemmel havde SKAT ikke. 

Derfor blev SKAT pålagt at genoptage samtlige 70 sager - og altså erkende retten til eksportgodtgørelse, hvis sagerne i øvrigt opfyldte kravene. 

Lille halmstrå til SKAT

Det skal bemærkes, at Landsretten gav SKAT et lille halmstrå: Hvis dokumentation for udførelse først forelå længe efter eksportvurderingen af køretøjerne, så kunne SKAT foretage en regulering heraf - hvis den oprindeligt foretagne vurdering af værdien som grundlag for eksporten var ændret eller måtte forventes at være det. Hvorvidt det er tilfældet, er dog uklart. 

Nyheden fra Østre Landsret kan ses her, og dommen forventes offentliggjort i sin fulde længde senere. 

Henvendelse

Ved spørgsmål eller kommentarer da kontakt juridisk chef Johanne Berner jbh@dbr.dk eller telefon 22415103.