Generalforsamling i DBR Arbejdsgiverforening

DBR Arbejdsgiverforening har indkaldt til sin årlige generalforsamling med en dagsorden som følger:

       1.                 Valg af dirigent.

        2.                 Bestyrelsens beretning

        3.                 Godkendelse af revideret regnskab (regnskab vedlagt).

        4.                 Indkomne forslag.

        5.                 Fastsættelse af kontingent.

       6a.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                            Steen Kielstrup og Anders Skorstensgaard er på valg. Anders Skorstensgaard ønsker ikke genvalg, og bestyrelsen stiller forslag om, at eksisterende suppleant, Michael Jensen, opstiller til den ledige plads.                                         

        6b.               Valg af suppleanter.

                             Som følge af, at Michael Jensen foreslås indvalgt i bestyrelsen, er pladsen ledig til nyvalg. Bestyrelsen forventer at kunne indstille en suppleant.

        7.                 Meddelelse af bestyrelsesmedlem udpeget af Dansk Bilbrancheråd.

        8.                 Valg af revisor. På valg er: BDO

        9.                 Eventuelt.

Tilmeldingsfrist er den 6. maj 2021, og tilmelding skal ske til daglig administrator, Johanne Berner, jbh@dbr.dk

For nærmere om arbejdsgiverforeningen kan Johanne Berner kontaktes på 22 41 51 03.