Folkeskoleaftalen er i tråd med Dansk Bilbrancheråds uddannelsespolitik

Regeringens nye folkeskoleaftale lægger sig i tråd med den uddannelsespolitik, som Dansk Bilbrancheråd vedtog på Formandsmødet, hvor det er vigtigt, at forbindelsen mellem folkeskolen og håndværksvirksomhederne mindskes og lysten til faglighed og en faguddannelse forøges.

Fredag d. 19. marts annoncerede regeringen sin nye folkeskoleaftale, som har et større fokus på at øge omfanget af de såkaldte praktiske fagligheder på skemaet, bl.a. ved at genindføre 5-dages-praktikken og gøre det muligt for elever i udskolingen at komme i juniormesterlærer, den også såkaldte 3-2 ordning. 

Den nye aftale er som taget direkte ud af vores egen, netop vedtagne, uddannelsespolitik, og det er et enormt positivt skridt i den rigtige retning. Vi har længe talt for både 3-2-ordningen, mere praksisfaglighed i folkeskolen samt et obligatorisk erhvervspraktik, for vi ved at det er sådanne ting, der virkelig virker, når det kommer til de unges uddannelsesvalg udtaler Dansk Bilbrancheråds lærlingekonsulent Lucas Hultgren.

De seneste mange år er antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, faldet, og det estimeres, at der frem mod år 2032 vil mangle helt op til 100.000 faglærte. Det har regeringen og de folkevalgte heldigvis fået øjnene op for, så fredagens aftale på folkeskoleområdet indeholder afgørende elementer, der går i den helt rigtige retning. 

Den nye folkeskoleaftale

Et af tiltagene i den nye folkeskoleaftale er (gen-)indførsel af en obligatorisk fem-dages erhvervspraktik, som vil vise de unge, hvor mange fantastiske muligheder, der ligger i det faglærte - fx at blive mekaniker.

Desuden indeholder aftalen kortere skoledage, som, gerne modsat i dag, skal give de unge mere tid til at kunne påtage sig et fritidsarbejde og fx blive fejedrenge/piger.

Udover dette så er et afgørende hovedelement den såkaldte juniormesterlære, også kaldet 3-2 ordningen, som Dansk Bilbrancheråd længe har argumenteret for skulle indføres på landsplan.

3-2 ordningen

3-2 ordningen har været testet over de seneste måneder på enkelte skoler med gode resultater. Ordningen går ud på, at skoletrætte elever kan tilbydes kun at gå i skole i 3 dage om ugen, såfremt de så tilbringer de sidste 2 ugentlige hverdage med at arbejde hos en virksomhed, hvor de kan bruge de ting de lærte i skolen rent praktisk.

Det er en rigtig god ide, fordi det fastholder de unge i uddannelse og giver dem interesse, kompetence og lyst til det faglærte. 

 Den nye aftale er et skridt i den rigtige retning, og vi er i Dansk Bilbrancheråd positive over, at politikerne har lyttet så regeringens nye folkeskoleaftale ligger så meget i tråd med vores uddannelsespolitik afslutter Lucas Hultgren.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt lærlingekonsulent Lucas Hultgren på lth@dbr.dk eller tlf. 30200848.