Er et autoværksted detailhandel?

 

Gælder reglerne for detailhandel også for autoværksteder, så fx kunder skal bruge mundbind her? Svaret afhænger af den enkelte virksomheds udformning.

Om et autoværksted er detailhandel - og dermed omfattet af mundbindskravet - afhænger af, om der til værkstedet hører andre forretningsområder til end udelukkende værksted. 

Er rene autoværksteder detailhandel?

Nej, rene autoværksteder er ikke detailhandel, men værkstedsdrift.

Mundbindskravet gælder ikke her, da kravet ikke omfatter værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen.

Men...

Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet.

Der vil være tale om en konkret vurdering.

Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Er en bilforhandler detailhandel?

Ja, en bilforhandler er detailhandel, da der sælges varer til kunder.

Mundbindskravet gælder derfor her.

Medarbejdere kan undlade mundbindet, hvis de i stedet har gyldigt Corona-pas. Læs mere her. 

 

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633).