En dags mere arbejde og flere på erhvervsskolerne

Regeringen vil have flere i arbejde i deres kommende regeringsperiode.

Statsministerens tale d. 17. januar har fået danskerne op af stolene, da den nye SVM-regering vil have os til at arbejde en dag mere på bekostning af St. Bededag. Og så vil regeringen have flere unge på erhvervsskolerne. Men hvad indgik mere i talen af relevans for små og store virksomheder?

Statsminister Mette Frederiksen afholdte 17. januar et pressemøde, hvor hun løftede sløret for Danmarks brede regerings kommende politik. 

Den nye regering har følgende fokus med Mette Frederiksens egne ord;

De kommende år vil vi investere i velfærd. I uddannelse. I sundhed og psykiatri. Og i forsvaret og vores fælles tryghed. Fælles for de initiativer, jeg nævner her, er, at de er forbundet med store udgifterMen forslagene til, hvordan vi skal finansiere dem. Dem fornemmer jeg ikke, at der er lige så stor appetit på.

Statsministeren gjorde i sin tale meget ud af, at vi står overfor store udfordringer med store udgifter, og at regeringen vil løse udfordringerne gennem reformer, altså gøre tingene på en ny måde. De vil gennemføre i alt otte reformspor, hvoraf altså velfærd, uddannelse, sundhed og psykiatri samt forsvaret er fire af dem.

Uddannelse

Vi skal tage hånd om udfordringerne; At vi taber for mange børn på gulvet allerede i folkeskolen. Måske fordi det boglige fylder for meget og det praktiske for lidt. At vi uddanner for få faglærte. Og for få søger mod velfærdsuddannelserne.

Optimistisk kan det læses som, at der forhåbentligt kommer et større fokus på erhvervsskolernes vilkår.

Men ellers lå talens fokus på uddannelsesområdet på, at oprette nye étårige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte. Og bedre muligheder for at videreuddanne sig senere i livet.

Dog blev det også nævnt, at regeringen vil finde nye veje og løsninger, der kan hjælpe de ca. 45.000 unge, der i dag hverken er i uddannelse eller job.

I Dansk Bilbrancheråd undrer vi os over, at regeringen tilsyneladende har glemt Lars Løkke Rasmussens egen opfindelse - FGU (forberedende grunduddannelse), som blev oprettet i 2017, for netop at samle disse unge op. Men tilslutningen til uddannelsen er faldet markant gennem årene, og det ville ud fra Dansk Bilbrancheråd synspunkt have været oplagt, at både nævne denne uddannelsesmulighed og ikke mindst puste nyt liv i den. Her er en stor pulje af unge, som ville kunne bidrage positivt til vores virksomheder, hvis de blev hjulpet godt i gang. 

Bedre vækstbetingelser for danske virksomheder

På så mange områder går danske virksomheder forrest i verden. Energi og grønne løsninger. Søfart. Digitalisering. Life science. Fødevarer. For nu bare at nævne nogle eksempler. De styrkepositioner skal vi værne om – og fortsætte med at udbygge.

Både når det gælder de store virksomheder. De mange små og mellemstore virksomheder, der i dag er rygraden i dansk erhvervsliv. Og de helt unge og friske. Iværksætterne. Der kan blive morgendagens kæmper. Det kræver et skarpt og vedvarende fokus på rammevilkår.

Den nye regering har fokus på, at når det går godt for dansk erhvervsliv, så går det godt for både beskæftigelsen og for Danmark. På denne måde kan man håbe, at regeringen gør det nemmere for specielt SMV'er at drive virksomhed.

TopTopSkat

Vi foreslår at forhøje beskæftigelsesfradraget. Sænke topskatten for indkomster op til 750.000 kr. Og indføre en særlig skat på meget høje indkomster.

Betegnelsen "TopTopSkat" er tidligere blevet brugt om den nye skat på høje indkomster, hvilket dog ikke blev brugt her. Men hvorom alting er, så vil regeringen gøre det mere attraktivt for den enkelte borger at arbejde og yde en ekstra indsats. 

En dag mere om året

Og en ekstra indsats lægger regeringen også op til, da de vil have os til at arbejde en dag mere om året. St. Bededag blev ikke nævnt i talen, men det er denne, som skal amputeres ud af danskernes fridage, for at medfinansiere regeringens reformer. Herunder vores større investering i sikkerhed og NATO-samarbejdet. 

Klima

Noget som har stor betydning for bilbranchen er udledningen af CO2, da udledningen af CO2 fra fossile biler bidrager markant til Danmarks CO2-udledning. 

Med regeringsgrundlaget har vi sat det mål, at Danmark skal være helt klimaneutralt i 2045. Og bare fem år senere – i 2050. Der skal vi optage mere CO2, end vi udleder.

Mette Frederiksen omtaler landbruget i sin tale og ikke bilbranchen, men det er klart, at et mål om at være klimaneutral i 2045 kommer til at påvirke vores branche både i forhold til de biler, som triller ind på liftene, samt i konkurrencen om de mekanikeruddannede, som får høje lønninger i jobs, hvor man arbejder for den grønne omstilling, fx vindmølleindustrien. 

Det bliver spændende at følge, hvordan regeringen kommer til konkret at udbrede sine planer for et reformeret Danmark, med flere i arbejde, flere faglærte og bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Og ikke mindst, om FGU kan genopstå til gavn for samfundet og de virksomheder, som fx vores branche, der skriger på arbejdskraft.

Henvendelse

Har du spørgsmål til artiklen da kontakt kommunikationschef Majbrit Berthelsen på mb@dbr.dk eller tlf. 40184884.