DBR arbejdsgiverforenings kontingentopkrævning

Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening har netop udsendt kontingentopkrævninger til medlemmerne. Det er en passende lejlighed til at opfriske, hvorfor medlemskab af DBR Arbejdsgiverforening betaler sig.

Er du medlem af DBR Arbejdsgiverforening, så er det tid til at indberette lønsum til kontingentopkrævningen. Vedhæftet er årsbrev med indberetningsskema til brug for opkrævning af kontingentopkrævning for kalenderåret 2024 samt vejledninger. 

Nedenfor kan du se fordelene ved at være med i DBR Arbejdsgiverforening.

Hvad får jeg ud af mit kontingent?

Arbejdsgiverforeningens formål er at indgå kollektive overenskomster på medlemmernes vegne og varetager generelt medlemmernes interesser. Kontingentet er lavt sammenlignet med, hvad andre tilsvarende foreninger koster, og du opnår samtidig en række helt unikke fordele ved at være medlem af DBR Arbejdsgiverforening, som ingen andre arbejdsgiverforeninger tilbyder i samme omfang.

Fordelene ved et medlemskab

  • Adgang til overenskomster, der er skræddersyet din virksomhed. 
  • Adgang til rådgivning i personaleforhold.
  • Du skal ikke selv forhandle med Dansk Metal.
  • Du kan beholde feriepengene i virksomheden indtil ferien skal afholdes, hvilket giver en større likviditet.
  • Det er nemt og overskueligt, hvilke rettigheder og pligter den enkelte medarbejder har.

Du kan også få

  • Betaling/refusion af uddannelsesbevis/svendebrev (ca. 2.500 kr.)
  • Tilskud på 5.000 kr. til kørekort til lærlinge
  • Tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Typisk støttes med ca. 3.500 kr. pr. arbejdsdag. Tilskud ydes via kompetencefonden.
  • Mesters kompetencefond: Fonden tildeler midler til selvvalgt efteruddannelse for mester selv. Ved mester forstås ejere med mindst 50 %'s ejerskab af medlemsvirksomheden. Fonden dækker 50 % af dokumenteret kursusudgift og løntab fikseret til en fast timeløn på 200 kr. 

 

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til kontingentopkrævningen, kan bogholder Jannie Løvbo tlf. 41948159 kontaktes. Lønsumsindberetningen skal sendes til Jannie Løvbo på jal@dbr.dk.

Har du spørgsmål til DBR Arbejdsgiverforenings medlemsfordele, kan du kontakte Johanne Berner på tlf. 22415103 eller jbh@dbr.dk.