Dansk Bilbrancheråd sejrer i sag om beslaglæggelse af vanvidsbil

En teknikalitet i lovgivningen omkring vanvidskørsel har ændret en beslaglæggelse, som byretten i København ellers i første omgang havde godkendt. Derfor er den beslaglagte bil nu udleveret og igen på vejene.

Teknikaliteten går på, hvornår loven finder anvendelse. Bestemmelsen om obligatorisk beslaglæggelse med henblik på konfiskation af biler, der anvendes til vanvidskørsel, blev indført med bilafgifts-reformen fra december 2020. Derfor blev det også indført, at bestemmelsen kun skulle finde anvendelse på biler, der varigt er overdraget til andres brug efter den 16. december 2020. 

I den pågældende sag - som Dansk Bilbrancheråd førte for et medlem - havde medlemmet leaset bilen inden den 16. december 2020. I sagen havde medlemmet udlejet bilen for en kortere periode til lejer, der (måske) havde overdraget nøglerne til en bekendt, der herefter blev stoppet af politiet og anklaget for en hastighedsoverskridelse, der karakteriseredes som vanvidskørsel. Derfor blev bilen tilbageholdt og beslaglagt. I sagen var der en række komplikationer, herunder et uafklaret spørgsmål om, hvem, der rent faktisk havde siddet bag rattet på gerningstidspunktet. Det ændrede dog ikke politiets opfattelse af, at bilen skulle beslaglægges. Korttidslejekontrakten var indgået i april 2021; dvs. efter lovens reelle ikrafttræden. 

Politiet og anklagemyndigheden havde selv konstateret, at bilen var leaset, men havde helt undladt at undersøge hvornår den oprindelige leasingaftale var indgået mellem leasinggiver og leasingtager - dvs. medlemmet. 

Byretten opretholdt beslagslæggelsen, men Dansk Bilbrancheråd kærede afgørelsen og påpegede, at der forelå en oprindelig, varig overdragelse af brugsretten fra leasingselskabet til medlemmet - og påstod, at bilen dermed var undtaget loven iht. dens eget bogstav.

Anklagemyndigheden frafaldt på dette grundlag at opretholde beslaglæggelsen og derfor kunne Landsretten kun komme frem til at ændre byrettens afgørelse til en udlevering af bilen. 

Tilbage står nu et potentielt krav fra medlemmet på erstatning for manglende lejeindtægter i perioden fra beslaglæggelsen til udleveringen og de mer-omkostninger, der er kommet til at få nye nummerplader til bilen. 

Juridisk chef, Johanne Berner, der er advokat med møderet for Landsretten, har ført sagen for medlemmet, og udtrykker tilfredshed med den konkrete afgørelse. Hun ærgrer sig dog over, at det var teknikaliteten, der afgjorde sagen. "Vi har brug for at få afklaret, om forpligtelserne for en korttidsudlejer er lige så omfattende, som forpligtelserne for en langstidsudlejer eller et leasingsselskab. Det er ikke rimeligt, at de pålægges de samme undersøgelsespligter, når de ikke har samme redskaber til at foretage undersøgelserne", udtaler hun.

Men med afgørelsen i hånden kan udlejere altså måske indskrænke deres beslaglæggelses-risici, hvis der er indgået leasingaftaler på køretøjerne forud for 16. december 2020 - men Dansk Bilbrancheråd anbefaler fortsat brug af tro- og loveerklæringer ved ethvert udlån/udleje af køretøjer. 

Har du spørgsmål til vanvidskørsel, kan du kontakte juridisk chef Johanne Berner på jbh@dbr.dk eller telefon 22 41 51 03.