Dansk Bilbrancheråd havde ret i 2017 - leasingfinte tappede statskassen for milliarder til skade for konkurrencen

Finans
Direktør Erik S. Rasmussen er citeret i Finans vedrørende nyt notat om leasingfirmaerne
Direktør Erik S. Rasmussen er citeret i Finans vedrørende nyt notat om leasingfirmaerne

Jyllands-Postens Finans citerer i denne uge Direktør Erik S. Rasmussen i to artikler i sagen om leasingfirmaerne. Det er på baggrund af, Skatteministeriet netop har udsendt et internt notat til Folketingets Skatteudvalg, som endnu engang bekræfter, at Dansk Bilbrancheråd havde ret i sin stædige kritik af reglerne.

Direktør Erik S. Rasmussen er i denne uge citeret i to artikler i nyhedsavisen Finans omhandlende den velkendte og længevarende leasingsag.

Det er i artiklerne "Nyt notat: Afsløring af "bilvask" og leasingfinter har sendt milliarder i statskassen" og "Leasingselskaber i skudlinjen: Indgreb skal "mindske" kritiseret afgiftsfordel" (begge er betalings-artikler).

Citeringen sker i anledningen af et nyt notat fra Skatteministeriet, der anerkender de problemstillinger, som netop Dansk Bilbrancheråd vedholdende og over flere år påpegede for ministeriet. Og som i øvrigt også viser, at leasingindgrebet i store træk havde den ønskede effekt.

I den ene af Jylland-Postens Finans' artikler står blandt andet; ”Erik S. Rasmussen var blandt kritikerne af reglerne op til indgrebet, som han fandt favoriserede bilimportører og leasingselskaber tæt på importørerne på bekostning af mindre aktører i markedet. ”Og vi ser jo nu, at der var noget at komme efter,” siger Erik S. Rasmussen.”

Notatet fra Skatteministeriet

Selve notatet, som første Jyllands-Postens Finans-artikel bygger på, og som anerkender, at Dansk Bilbrancheråd havde ret i sin kritik, blev udsend 26. august 2021 – men nærmest i al hemmelighed.

Og selvom notatets indhold selvfølgelig grundlæggende er positivt, set med vores øjne, så undrer vi os over, at man tilsyneladende endnu engang har haft til hensigt, at en evaluering af leasingindgrebet skulle foregå i det skjulte. Altså uden involvering af de relevante parter.

Der er stadig problemer med leasing-firmaerne

Ligesom vi finder det besynderligt, at man i vurderingen af, om der er opstået et marked for korttidsleasing, tager udgangspunkt i et start-år efter leasingindgrebet. Det burde i stedet være mere relevant at tage afsæt i situation før og efter indgrebet.

Vi undrer os også over, hvorfor det stadig skal være muligt at køre på frihjul i tre måneder, og at ministeriet konkluderer, at der generelt ikke er noget større problem med korttidsleasing.

Hvorfor har der så været behov for, så sent som i juni måned, at fremsætte lovforslag om at nedsætte fristen for genberegning fra fire til tre måneder? En pointe, som Direktør Erik S. Rasmussen er citeret for i Jyllands-Postens Finans' anden artikel; ""Vi har tidligere påpeget overfor politikerne, at fire måneder er for lang tid. Tre måneder er bedre, men det er ikke ideelt," siger Erik S. Rasmussen, direktør i Dansk Bilbrancheråd, der favner de frie autoværksteder."

Dansk Bilbrancheråd fortsætter sit arbejde for at sikre fair vilkår for sine medlemmer

”På bundlinjen står imidlertid, at leasingindgrebet har virket, og at det var godt vi stod helt fremme i forreste linje i bestræbelserne på, at trække politikerne i arbejdstøjet tilbage i 2017. Der er dog stadig huller i osten, og det har vi fortsat tænkt os at holde politikerne op på”, udtaler Direktør Erik S. Rasmussen.   

Kontakt: Direktør Erik S. Rasmussen esr@dbr.dk eller juridisk konsulent Jesper Julin jsj@dbr.dk