BREAKING NEWS - Lærlinge kan hjemsendes

En lærling kan – hvis andet ikke er muligt – hjemsendes med lønkompensation. Arbejdsgiveren har fortsat et uddannelsesansvar og lærlingen skal derfor i videst muligt blive på virksomheden. Uddannelsesansvaret indebærer dog, at der er en uddannelsesansvarlig på virksomheden, og er der ikke mulighed herfor, kan lærlingen være en del af de mindst 30 %, der hjemsendes.

Hvis der ikke er nogle opgaver at udføre, vil lærlingen også kunne hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.