Bilforhandlernyt for 2022 samt december 2022

I et historisk perspektiv er brugtbilsalget på Bilbasen sidste år på niveau med 2014 og også december isoleret oplevede et meget lavt antal handler. 

Bilbasen oplyser, at der blev solgt 381.000 brugte biler i Danmark i 2022. En nedgang på 14,7% fra rekordåret 2021, hvor der blev solgt 446.000 brugte biler.

Den nedadgående tendens accelererede fra og med maj måned, og især Q4 så udfordret ud.

Dermed er rækken af salgsrekorder stoppet. Fra og med 2015 til og med 2021 blev der sat rekord år for år i antallet af solgte brugte biler. I et historisk perspektiv er brugtbilsalget sidste år på niveau med 2014.

Nedgang forårsaget af flere ting

Der er flere årsager til nedgangen. Dels dannede markedsforholdene i form af lavt udbud og høje priser ikke grundlag for endnu et rekordår.

Dels var omstændighederne omkring COVID-19 ikke til stede, da skiftet fra offentlige transportmidler til personbiler foretaget af de forbrugere, der gjorde dette under nedlukningen i 2021.

Men de økonomiske præmisser for bilsalget, nye som brugte, ændrede karakter fra sommeren og hen over efteråret og ind i vintermånederne. Forbruget af biler bremsede op.

Dernæst skal man huske, at en af forudsætningerne for et højt brugtbilsalg er et højt nybilsalg, og dét gik som bekendt tilbage med 20% fra 2021 til 2022. 

Bilbasens forventninger for 2023

I forhold til prognoserne for brugtbilsalget i 2023, så er Bilbasens forventning, at det bliver i en størrelsesorden med 2022.

Det er forventningen, at de lavere priser vil tiltrække bilkøberne igen, da det en grundlæggende forudsætning for brugtbilmarkedet. Det gælder også for de brugte elbiler.

Prisindekset (Q4 2021=100) toppede i september måned med en værdi på 116,9, men efterfølgende er de brugte elbiler faldet så meget, at elbilerne nu koster det samme som i januar.

Prisudviklingen på brugtbilmarkedet hænger uløseligt sammen med udbuddet. I forsommeren sidste år var der et historisk lavt udbud til salg med omkring 48.000 brugte biler. Ved årsskiftet var udbuddet steget til 59.000 biler, og det er forventningen, at udbuddet holder sig relativt konstant i den kommende tid. 

Kort om december måned

Priserne for brugte biler i almindelighed fortsatte med at falde efter de toppede i september måned i indeks 114,9 (H1 2015=100), og er nu i 104,8.

Antallet af transaktioner var på niveau med december 2014, og dermed det laveste niveau i otte år.

Antallet af reelle handler var nede på godt 26.000 og dermed var niveauet det laveste i ti år. Liggedagene fortsatte op ad, både for de ti hurtigst omsatte og i forhold til det generelle niveau.