Ankenævn for biler og bilgaranti.dk

Alle Dansk Bilbrancheråds medlemmer er med i Ankenævn for biler og bilgaranti.dk, der er forbrugerens tryghed ved bilkøb og bilreparationer.

Ankenævn for biler er et netbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

Hvis et værksted og en forbruger ikke kan nå til enighed i en sag, har forbrugeren mulighed for at klage til Ankenævn for biler. Klagen skal indgives skriftligt via bilklage.dk. Det koster 500 kr. i depositum for en bilejer at indgive en klage til bilklage.

Alle klager behandles af et ankenævn bestående af en forbrugerrepræsentant fra FDM, en virksomhedsrepræsentant fra autobranchen og en uvildig formand med særlig juridisk baggrund. Sagsbehandlingstiden vil i gennemsnit være på 1 ½ måned.

Ankenævn for biler er etableret af FDM og en samlet autobranche for at sikre en hurtig og fair behandling af klager på autoområdet. Alle afgørelser fra Ankenævn for biler kan efter afgørelsen fortsat indbringes for domstolene.

Ankenævn for biler kan kun behandle sager, hvor problemet er opstået fra og med 3. december 2007.

Link til ankenævn for biler

Virksomheder der ikke har efterlevet Bilklages afgørelse kan du se her.