Sygedagpengerefusion - ansatte

Sygedagpengerefusion for medarbejdere - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Virksomheder, der ellers skulle betale dagpenge i arbejdsgiverperioden på de første 30 dage af en medarbejders sygdom, kan ansøge om at få denne periode suspenderet. Ordningen gælder kun for Cororarelateret sygdomsfravær. Medarbejdere i karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Medarbejdere, der har en rimelig grund til at mistænke de er smittede, og som af den grund melder sig syge af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles også med coronarelateret sygdom, og er derfor også omfattet af ordningen.

Der stilles ikke krav om lægeerklæring, men medarbejderen kan afkræves en "tro og love erklæring".

Hvad kan man søge om?

Man kan søge om at indtræde i medarbejderens dagpengeret fra det offentlige fra dag 1 i stedet for dag 31. Eller med andre ord, søge om at få refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen fra dg 1.

For hvilken periode kan der ansøges?

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020 og foreløbigt til 31. marts 2021.

Fra hvornår kan der ansøges ?

Ansøgning er åben. Ansøgning skal indleveres via Nemrefusion.

 

Q&A Sygedagpengerefusion medarbejdere

Sektionen udbygges løbende. Kontakt sekretariatet hvis du har spørgmål om sygedagpengerefusion for Coronarelateret sygdom, som du ikke kan finde svar på.

Sådan gør du:

Se vejlednng her:

 

Tro- og loveerklæring - medarbejder-sygdom

klik her