Lønkompensation - særligt for Nordjyske virksomheder (Ansøgning lukket)

Lønkompensation helt kort:

 

Regeringen har indgået en trepartsaftale om en særlig lønkompensationsordning for Nordjylland. Aftalen er ikke udmøntet i lovgivning endnu, så nedenstående er hvad vi ved pr. 10. november 2020. Mindre ændringer kan forekomme frem til ordningen vedtages ved lov.

Ordningen bygger i store træk videre på lønkompensationsordningen fra foråret, så du kan også finde nyttig information i Coronaguidens almindelige lønkompensationsafsnit

Siden opdateres løbende.

Hvem kan ansøge / betingelser

 

Generelt lønkompensationsordning:

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende Lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Lønkompensationsordningen indføres – som sidst – for at modvirke afskedigelser. Derfor vil det lige som i foråret været et krav, at virksomheder ikke foretager økonomisk begrundede afskedigelser i perioder, hvor der samtidigt ansøges om lønkompensation. Afskedigelser foretaget inden 6. november vil således ikke indgå i vurderingsgrundlaget.

 

Særligt om pendlerkompensation

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Det er ikke et krav, at der skal hjemsendes pendlere, der udgør en bestemt procentdel af virksomhedens medarbejdere - de kan sendes hjem enkeltvis og stadig udløse kompensation.

Hvad kan man søge om?

 

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

For medarbejdere under pendlerkompensationsordning kan der ansøges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 45.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 45.000 kr.)

For hvilken periode kan der ansøges ?

 

Ordningen vil træde i kraft den 6. november og er udløbet sammen med ophævelserne af restriktionerne den 22. november 2020.

Hvordan ansøger man ?

 

Ansøgningen er åben via virk.dk. 

Q&A særlig lønkompensationsordning for Nordjylland

Hvad sker der, hvis jeg har flere afdelinger på samme cvr nr?:

Den almindelige lønkompensationsordning kan anvendes på afdelingsbasis – dvs. P-nummer. Derved kan lønkompensation søges til lokale nedlukninger.

Kan jeg søge pendlerkompensation sammen med ordinær lønkompensation?:

Ja; i den ordinære lønkompensation skal kravet om hjemsendelse af mindst 30 % eller 50 medarbejdere dog stadig opfyldes. Pendler-hjemsendelser tælles med.

Skal medarbejderen selv bidrage med feriedage?:

Nej – hverken på den ordinære lønkompensation eller på pendlerlønkompensationen.

Hvilken dokumentation kræves der ved ansøgning af pendlerlønkompensation?

Som udgangspunkt skal der kunne dokumenteres, at medarbejderen eller virksomheden ligger i en nedlukket kommune.

Kræver pendlerlønkompensationen, at jeg mindst hjemsender pendlere, så det svarer til mindst 30 % af mine medarbejdere?

Nej; pendlere tæller med i den procentvise opgørelse, hvis arbejdsgiver søger den ordinære lønkompensation, men pendlerlønkompensationen kan søges uafhængigt af antallet af pendlere, der sendes hjem.

Har mine medarbejdere andre økonomiske alternativer?

Ordningerne omkring hhv. ret til barselsdagpenge for forældre, hvis børn er hjemsendt på grund af Covid-19; ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko samt ordnignen om ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, er fortsat gældende.