Likviditetshjælpepakke - AFSLUTTET/FORÆLDET

Likviditetshjælpepakke - helt kort

For at afhjælpe likviditetsvanskeligheder er der vedtaget en mulighed for, at SMV'er kan få et A-skattelån og et momslån. 

Fakta om A-skattelån

Nyt (10/5-2021): A-skattelån kan ydes for indberettet A-skat (herunder AM-bidrag) for april 2021. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2021. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023.   

A-skattelånet, der kan ydes for afregningsperioderne august og december 2020, kan søges i perioden 3. februar til 31. marts 2021. Disse to måneder skal belånes samtidig; der kan altså ikke vælges kun at søge august-betalingen. 

Derudover kan opnås A-skattelån for januar 2021 (ansøgningsperiode: 8. marts til 8. april 2021) og for september 2020 og februar 2021 (ansøgningsperiode: 9. april til 7. maj 2021).

Alle virksomheder, der er berettiget til at søge lånet, har fået brev herom i e-boks. 

Tilbagebetalingsfristerne kommer løbende fra 1. november 2021 til 1. juni 2022. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånet KUN kan ydes, hvis der er indberettet til tiden.

Lånet er rentefrit, men hvis der er pålagt renter fra skattekontoen (fra ordinær betalings-tid til lånets bevilling), vil dette beløb skulle betales - og vil altså ikke være en del af lånet. 

Fakta om momslån

Momslånet, der kan ydes for enten 1. og 2. halvår 2020 (for virksomheder, der har halv-årsmoms), eller for 3. og 4. kvartal 2020 (for virksomheder, der har kvartals-moms), kan søges i perioden 17. marts 2021 til 14. april 2021. 

Tilbagebetalingsfrist er fastsat til 1. februar 2022

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

Husk at indberette til tiden

For at kunne få et af ovenstående lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt til de respektive frister. Uden korrekt indberetning er der INGEN mulighed for at søge lånet.

Hvis du har udeståender med SKAT, skal disse bringes i orden forud for lånets ansøgning. Eksempelvis vil en foreløbig ansættelse skulle ændres til korrekt indberetning.

Efterfølgende manglende korrekt indberetning vil medføre, at lånene forfalder til straksbetaling. 

Hvis du ikke betaler moms/A-skat til tiden, skal du være opmærksom på:

  • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.