Velafholdt Formandsmøde

Dansk Bilbrancheråds formandsmøde 2023

I weekenden blev det årlige Formandsmøde for lokalforeningernes formænd og næstformænd afholdt på Hotel Koldingfjord, hvor den grønne omstilling og ESG-rapportering, Tun Din Fremtid-lærlingekampagnen og fremtiden for værkstederne blandt mange andre aktuelle punkter blev præsenteret og diskuteret.

Formandsmødet 2023 på Hotel Koldingfjord blev en spændende dag, hvor flere aktuelle emner blev fremlagt og diskuteret. På dagsordenen var blandt andet grønne tiltag på værkstederne, Tun Din Fremtid-lærlingekampagnen og hvilken fremtid værkstederne går i møde.

Dagens program var som følger:

1. Velkomst ved Dansk Bilbrancheråds Landsformand Henrik Pedersen.

Landsformand Henrik Pedersen bød en fyldt sal velkommen til formandsmødet 2023.

2. Kort orientering fra landsformand Henrik Pedersen vedrørende det forestående generationsskifte i hovedbestyrelsen.

I de kommende år vil hovedbestyrelsen gennemgå et generationsskifte, hvor flere i hovedbestyrelsen stopper, og der derfor skal nye kræfter til. Landsformand Henrik Pedersen orienterede herom, hvorefter opfordringen lød på at holde øje med potentielle nye hovedbestyrelsesmedlemmer blandt lokalforeningsmedlemmerne.

3. Følgende til behandling indsendt fra lokalforeningerne.

Lokalforeningerne har altid mulighed for at indsende forslag til dagsordenen inden formandsmødet, hvilket ingen lokalforeninger havde benyttet sig af i år.

4.Status på projektet med at øge aktivitetsniveauet i lokalforeningerne.

Tre af Dansk Bilbrancheråds lokalforeninger har gennemgået et pilotprojekt med fokus på aktiviteten og netværket i lokalforeningerne. Til formandsmødet blev erfaringerne herfra præsenteret, og det blev debatteret, hvordan disse erfaringer bedst muligt bredes ud til de resterende lokalforeninger. 

5. ”Grøn værksted” med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Store virksomheder bliver fra og med 2024 mødt med krav om at rapporterer på data og politik omkring miljøpåvirkning, sociale forhold i virksomheden og ledelsessammensætning og -stil. Det smitter af på de mindre virksomheder, som fx værksteder, som er leverandører/tilbyder ydelser for de større virksomheder, så disse mindre virksomheder også skal afrapportere.

Man kalder disse rapporter for ESG-rapporter, og hvordan man kommer i gang og producerer en sådanne, kan man få vejledning i på Intranettet under "ESG- og klimarapportering". Dette afsnit blev til formandsmødet præsenteret af forfatteren, kommunikationschef Majbrit Berthelsen. Du kan se afsnittet her.

6. Forandringernes vinde i den danske autobranche.

Hvad byder fremtiden? Hvilken type kunder har bil fremover og hvad er bedste service for de forskellige kundetyper?

Fremtidsforsker Carsten Beck fra Institut fra Fremtidsforskning afholdte et webinar for hovedbestyrelsen i januar, og dette webinar blev afspillet til formandsmødet med indledning af næstformand i hovedbestyrelsen Henrik Hansen. Indslaget blev streamet live via Teams til medlemmerne.

7. Den eksterne markedsanalyse 2023 som Dansk Bilbrancheråd lader udarbejde af 2. andet år, er nu gennemført via Epinion.

Flere forbrugere vælger de frie danske værksteder, og flere forbrugere forventer at benyttet et frit dansk værksted i fremtiden i forhold til 2020. Dette var blot nogle af konklusionerne fra den markedsundersøgelse, som Dansk Bilbrancheråd får udarbejdet hvert andet år. 

Undersøgelsens vigtigste tal og resultater blev præsenteret af direktør Erik S. Rasmussen.

8. Status og fremtid for Tun Din Fremtid.

Lærlingekampagnen Tun Din Fremtid har for alvor fået luft under vingerne med ansættelsen af Dansk Bilbrancheråds lærlingekonsulent Lucas Hultgren og specielt med samarbejdet med racerholdet Touringcar Acadmy, hvor mekanikerlærling Michelle Delfs Bæk er tilknyttet projektets DS3-racerbil. Projektet går så godt, at næste løbssæson bliver udvidet med endnu en bil - en Alfa Romeo- som skal køre i TCR-rækken, som bliver vist live på DR.

Formand for Tun Din Fremtid (og næstformand i hovedbestyrelsen i Dansk Bilbrancheråd) Henrik Hansen præsenterede i samarbejde med Lucas Hultgren status på Tun Din Fremtid samt den fremtidige strategi - herunder at projektet udvider med en bil i TCR-rækken. 

Som en fornem afslutning på præsentationen kom mekanikerlærling Michelle Delfs Bæk og fortalte om sin vej ind på holdet som rollemode. Hvordan Dansk Bilbrancheråd kontaktede hende, og hvordan hun selv er blevet en dygtigere mekaniker ved at arbejde på DS3-raceren.

9. Den årlige justering af Dansk Bilbrancheråds strategiplan 2023/2024

Dansk Bilbrancheråds strategi blev justeret, så den er opdateret med fokus på den grønne omstilling og på at tiltrække flere unge til branchen blandt andet gennem Tun Din Fremtid-kampagnen.

 

Sekretariatet takker alle de fremmødte for den gode debat og den aktive deltagelse, og vi ser frem til arbejdet med emnerne gennemgået på formandsmødet i 2023.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt kommunikationschef Majbrit Berthelsen på tlf. 40184848 eller mb@dbr.dk eller direktør Erik S. Rasmussen på esr@dbr.dk eller tlf. 40414399.