Topdanmark flytter biler – igen

Dansk Bilbrancheråd har modtaget flere henvendelse fra medlemmer, der har oplevet, at deres kunder/bilejerne, af Topdanmark får ret hårdhændede beskeder på at køre på de såkaldte aftaleværksteder, der tilsyneladende er begrænsede i antal. Alt mod bilejerens ønske, der beklager sig, men intet hjælper.

Baggrunden herfor skulle være, at man med djævelens vold og magt skal ”fodre” de såkaldte aftaleværksteder med trafikskadede biler, og det må henregnes som konkurrencebegrænsende.

I Dansk Bilbrancheråd hylder vi princippet om, at det er bilejeren, der suverænt bestemmer, hvor hans eller hendes bil skal repareres og serviceres, hvilket giver den stærkeste konkurrence.

I ledelsen har vi naturligvis været i tæt dialog med Topdanmark, idet vi kun meget svært kan leve med den tilstand, der tilsyneladende hersker lige nu, udtaler adm. direktør Erik S. Rasmussen og fortsætter;

Jeg skal indstille til 2 ting; dels at man lige trækker vejret og afventer med at fare i blækhuset, idet vi har nogle tætte dialoger med Topdanmark. Disse dialoger har vi frem til sommerferien. Efter sommerferien er der nok en afklaring af, hvorvidt Topdanmark ikke længere vil hylde og fremme det frie værkstedsvalg.

For at få et bedre overblik over problemets størrelse, skal jeg desuden henstille til, at man lige sender en mail til undertegnede, hvis man kommer under vejr med, at Topdanmark mod bilejerens ønsker, tvinger bilejerne til at køre til et andet værksted.

Henvendelse

Yderligere information og henvendelser til direktør Erik S. Rasmussen, esr@dbr.dk / Tlf. 40414399.