Tidshorisont sat på spørgsmålet om adgangen til listepriser

Branchen, herunder Dansk Bilbrancheråd, har længe presset på, for at alle selvanmeldere skal have samme adgang til samme listepriser som Motorstyrelsen. Nu er der nyt om tidshorisonten.

Det er et kendt problem, at reglerne omkring selvanmeldelse af registreringsafgifter er urimelige og skævvrider konkurrencen, da selvanmeldere har ikke adgang til samme listepriser, som Motorstyrelsen benytter. Noget branchen, herunder Dansk Bilbrancheråd, længe har arbejdet for at få ændret.

Nu har Skatteministeren Jeppe Bruus bekræftet i et svar til Folketingets skatteudvalg, at Motorstyrelsen har igangsat en undersøgelse om, hvordan alle selvanmeldere kan tilgå oplysningerne, som skal bruges ved beregningen af registreringsafgiften for brugte køretøjer.

I følge Jeppe Bruus, så forventer Motorstyrelsen, at undersøgelsen afsluttes i løbet af sommeren 2024. Denne tidshorisont på spørgsmålet om adgangen til listepriser er ny.

Når Motorstyrelsen afslutter sin undersøgelse til sommer, håber Dansk Bilbrancheråd derfor på, at skatteministeriet hurtigt følger op med en rimelig løsning, der sikrer, at alle selvanmeldere i branchen har adgang til det samme beregningsgrundlag af registreringsafgiften, og ikke som nu - en uens adgang til data.

Henvendelse 

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Hjelmer Hansen på rsh@dbr.dk eller tlf. 22924399.