Tag en ejerlederuddannelse igennem SMVdanmark

Invitation til webinar om ejerlederuddannelse.

Som medlem af Dansk Bilbrancheråd har du nu eksklusivt mulighed for at høre nærmere om ejerlederuddannelsen, som udbydes i samarbejde med SMVdanmark.

BEMÆRK,l Webinaret afholdes i dag, torsdag den 10. juni 2021 kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse er ganske gratis – og du deltager på dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlkMWE5YWItM2M0MS00NzI5LWFkYzEtNjk0ODA0YjQyOWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267db9c3d-56a5-4c81-bf5a-0039063d7192%22%2c%22Oid%22%3a%22dad3ba68-bccd-4d34-b82b-dfc7c32c80bb%22%7d

Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Hvis du inden webinaret vil læse om ejerlederuddannelsen KLIK HER

For yderligere spørgsmål kontakt Per Borroe Nielsen på telefon 40 64 05 10