Stor sejr til Dansk Bilbrancheråd i landsretten

Nej, det kræver ikke et chauffør-bevis at transportere en bil på lastbil eller trailer, så længe kørslen ikke er en del af førerens hovedaktivitet.
- Dommen i landsretten er klokkeklar og en stor sejr for Dansk Bilbrancheråd og den samlede bilbranche, siger en meget tilfreds Johanne Berner.
Hun er juridisk chef og advokat i interesseorganisationen Dansk Bilbrancheråd og førte sagen i landsretten for et medlem.

Bøde på 6.000 kr.

I sagen var direktøren i en bilvirksomhed blevet stoppet af politiet i en lastvogn med anhænger på vej ud for at besigtige og muligvis købe et par biler til videresalg. Politiet udstedte en bøde på 6.000 kr. til virksomheden, fordi direktøren ikke havde et EU-kvalifikationsbevis det såkaldte chauffør-bevis. Direktøren på sin side mente, at han var omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse, fordi han skulle bruge bilerne hjemme i virksomheden, og kørsel med biler ikke er hans hovedaktivitet.

Dømt og frifundet

Byretten dømte virksomheden, idet kørsels-opgaven ikke åbenbart faldt udenfor direktørens hovedaktivitet. Landsretten derimod frifandt pure virksomheden, fordi direktøren ikke udførte en chauffør-opgave.

- Direktøren kunne ikke have sendt en hvilken som helst chauffør ud for at hente bilerne, fordi en væsentlig del af den opgave var at besigtige bilerne for at vurdere, om de skulle købes. Derfor var kørslen ikke en del af direktørens hovedaktivitet, og derfor var kørslen ikke underlagt kravet om chauffør-bevis, forklarer Johanne Berner.

Et stridspunkt

Det har længe været et stridspunkt, hvorvidt en mekaniker eller en hvilken som helst anden ansat må transportere en bil på en lastbil, herunder med trailer, uden erhvervelse af EU-kvalifikationsbevis (chauffør-bevis). Det står nu fast, at det kan han godt, hvis kørslen ikke er en del af hans hovedaktivitet.

Reglerne om EU-kvalifikationsbevis udspringer af de samme EU-regler som køre- og hviletidsreglerne. Undervisningen til opnåelse af beviset strækker sig over 5 hverdage, og beviset skal fornys med jævne mellemrum. Et af hovedformålene med undervisningen er, at chaufførerne bliver i stand til at overholde reglerne omkring brugen af fartskrivere.

En stor sejr

Som for fartskrivere er det absolutte udgangspunkt, at enhver, der transporterer gods – eget eller andres – skal have et sådant kvalifikationsbevis. Der findes dog en række undtagelser – også på linje med fartskriver-reglerne – herunder hvis kørslen sker med materialer eller gods, som føreren skal benytte i sit erhverv, hvis kørslen ikke er førerens hovedaktivitet.

Der er tale om en stor sejr for bilbranchen som helhed. Den unødigt snævre fortolkning af undtagelsesbestemmelsen har været endnu et eksempel på en overimplementering, som kun har gjort det sværere og dyrere at være virksomhed – også i bilbranchen.