Søg tilskud til offentligt tilgængelige ladestandere

En pulje på 64,4 mio. kr er frem til den 31. januar åben, hvor man kan søge om tilskud til offentligt tilgængelige ladestandere.

Nu kan du søge om tilskud til opsætning eller opgradering af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler langs vejnettet, ved trafikale knudepunkter og områder med et sæsonbetonet behov for ladestandere. 

Puljen er åben frem til 31. januar 2022, og mere specifikt er det ladestanderoperatører og partnerskaber, der kan søge. Med partnerskaber forstås en gruppe af virksomheder eller foreninger, hvor minimum en af dem er ladestanderoperatør.

Desuden er det kun opsætning af eller opgradering til hurtig- og lynladestandere, der er omfattet af tilskudsmuligheden. Hurtigladestandere defineres ved at have en ladeeffekt på mellem 50 og 149 kW. Lynladestandere defineres ved at have en ladeeffekt på 150 kW eller derover, jvf. Bekendtgørelse om pulje til offentligt tilgængelige ladestandere.

Det er Vejdirektoratet, der administrerer puljen og du kan læse mere om den her under punktet "Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere 2022".

Henvendelse

Juridisk afdeling ved juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33)