Snart får alle kommuner mulighed for at indføre nul-emmissionszoner

Miljøministeriet har sendt et lovforslag i høring, der skal give alle kommunalbestyrelser ret til at indføre nul-emmissionszoner - og Dansk Bilbrancheråd forventer, at kommunerne omkring i hvert fald de større byer, vil udnytte dette i videst muligt omfang. 

Alle danske kommunalbestyrelser skal have mulighed for at indføre nul-emmissionszoner fra 1. januar 2025 - det er tanken med et nyt lovforslag, der udmønter en politisk aftale fra senvinteren 2024. 

Med lovforslaget får kommunalbestyrelserne adgang til at indføre kommunale nul-emmissionszoner med et varsel på mindst 6 måneder efter beslutning herom er truffet. Der indføres krav om pligt-høring af såvel Miljøministeriet som offentligheden. En nul-emmissionszone er en skærpet miljøzone, hvor kun køretøjer, der ikke udleder emmissioner under kørsel - altså primært el-køretøjer. 

Der vil kunne vælges zoner, hvor det kun er persontrafik, der skal være omfattet, eller zoner, hvor al trafik (dvs. også tunge køretøjer m.v.) skal. Det er op til kommunalbestyrelserne at vurdere. Tilsvarende vil der være undtagelse fra redningskøretøjer, politiet m.v. 

Som en pudsig inddragelse i lovforslaget, foreslås gentagelsesvirkning for uberettiget kørsel i miljøzoner ændret således, at der fremadrettet kun kan udstedes én bøde pr. uge mod i dag én bøde pr. døgn. Til gengæld får man ikke rabat, hvis man gentager eller opretholder sin uberettigede kørsel. 

Loven forventes behandlet straks efter sommerferien, så den er klar til ikrafttræden 1. januar 2025.  

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt Johanne Berner på jbh@dbr.dk eller tlf. 22415103.