SMV:grøn - pulje på 600 mio. kr. til SMV'er åbnede den 11. oktober 2021

SMV:grøn -puljen kan søges til at komme videre med den grønne omstilling, og gælder selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder i bilbranchen.

 

Fra den 11. oktober 2021 kan du søge tilskud i en EU-finansieret pulje, der sætter fokus på grøn omstilling hos SMV'erne.

SMV:Grøn er ét af fire programspor i et samlet støtteprogram, der er finansieret af EU og henvendt til SMV'er. Formålet er at støtte opstarten efter Corona-nedlukningen i hele EU, og puljen kan søges fra den 11. oktober 2021.

Der kan søges støtte til rådgivning, investering og kompetenceudvikling via to såkaldte vouchers. 

Voucher 1 kan søges af virksomheder, der er meget nye i forhold til grøn omstilling. Støtte-puljen består af:

 • Rådgivning á 50.000 kr.
  • Her kan vælges, om man ønsker at kontant medfinansiere med 50.000 kr. eller medfinansiere med 200 medarbejdertimer.
 • Investering á 50.000 kr.
 • Kompetenceudvikling á 40.000 kr.
  • Her medfinansieres med 160 medarbejdertimer.

Voucher 2 er til de virksomheder, der allerede er godt i gang med grøn omstilling, og består af:

 • Rådgivning á 150.000 kr.
  • Her kan vælges, om man ønsker at kontant medfinansiere med 150.000 kr. eller medfinansiere med 600 medarbejdertimer.
 • Investering á 150.000 kr.
 • Kompetenceudvikling á 60.000 kr.
  • Her medfinansieres med 240 medarbejdertimer.

Da der er tale om et offentligt finansieret tilskud, skal der leveres dokumentation undervejs i forløbet - og alle forløb skal ende ud i en Grøn Plan med beskrivelse af udbyttet af virksomhedens forløb. 

Der kan søges støtte i ordningen fra den 11. oktober 2021 kl. 11.00 til den 7. november 2021 kl. 12.00. 

Læs mere og søg på www.virksomhedsprogrammet.dk. 

Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatet på 43996633.