Skatteministeriet tager til genmæle efter konkursen i Afgiftsportal ApS

I sagerne om hæftelsesansvar for Afgiftsportalen ApS under konkurs, har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle i en enkelt sag, om en forhandlers hæftelse for køb registreringsafgift via Afgiftsportal ApS.

Baggrunden for, at Skatteministeriet har opgivet at føre den specifikke sag, er meget konkret begrundet med, at den pågældende bil havde været indregistreret på et tidligere tidspunkt i en leasingaftale. Der var altså ikke tale om, at køretøjet blev indregistreret første gang ved lejligheden.

I de fleste andre sager vil der typisk være tale om biler, der er importeret med henblik på første indregistrering i Danmark. For de sager, vil udfaldet af denne sag formentligt ikke have nogen betydning. Dansk Bilbrancheråd er derfor desværre ikke enig med de organisationer, som udlægger det som en stor og principiel sejr. I tillæg hertil er det fremgået af Motormagasinet den 11. juni at hæftelsen kun vil kunne pålægges de forhandlere, som har handlet i såkaldt ”ond tro”. Det er desværre heller ikke en udlægning Dansk Bilbrancheråd kan bekræfte.

Motorstyrelsen vil inden længe offentliggøre et nyhedsbrev, hvor de orienterer om udviklingen efter denne sag. Umiddelbart herefter vil styrelsen af egen drift genoptage de sager, som afgørelsen er relevant for. Det vil typisk være sager, hvor bilen tidligere har været indregistreret til leasing, eller har været omfattet af en afgiftsfritagelse eller lignende.

Motorstyrelsen agter stadig at gøre hæftelsesansvaret gældende over for den, der med henblik på køretøjets første registrering i Køretøjsregisteret har solgt køretøjet til den, i hvis navn køretøjet er registreret første gang efter indførelsen. Det vil typisk være en forhandler, der har importeret et brugt køretøj og solgt det til en kunde, og hvor køretøjet bliver registreret og afgiftsberigtiget i forbindelse med salget. Denne udlægning svarer meget nøje til ordlyden i den relevante paragraf.

Vi afventer fortsat den endelige udmelding fra Motorstyrelsen.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller e-mail jsj@dbr.dk