Skal du være sagkyndig ved domstolene?

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til at bistå med bilsager - skal du være med?

Hvert 4. år søger de danske domstole særlige sagkyndige til at bistå med den korrekte afgørelse af sager.

En dommer skal afgøre

Som sagkyndig indenfor biler vil du skulle udarbejde en sagkyndig erklæring, som vil indgå i de beviser, som en dommer skal afgøre en sag på baggrund. Sagstyperne er oftest mangler ved biler i forbindelse med køb eller mangelfulde reparationer. Du bestemmer selv, hvad du vil udfakturere for at besigtige en bil og besvare de spørgsmål, som retten og parterne stiller dig.

Beskikkelsen gælder for fire år og er frivillig. Hvis du undervejs i din beskikkelse ikke ønsker at få flere sager, kan du altid trække dig. 

Hvis du allerede ER beskikket - og sidst blev beskikket i 2020 - så skal du søge på ny, hvis du ønsker at forlænge din beskikkelse efter 2024; det skyldes en ændring i domstolenes års-forløb på beskikkelser. 

Sådan bliver du sagkyndig

Hvis du er interesseret, kan du her læse mere om beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen: https://domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-sag/smaasager/beskikket-sagkyndig-i-smaasagsprocessen/

Du kan sende en ansøgning i perioden 11. august til 6. september 2022.  

Du kan søge om at blive sagkyndig på opslaget som hedder "Sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark" under ledige stillinger på domstol.dk: https://domstol.dk/om-os/job/ledige-jobs/

Du er velkommen til at kontakte juridisk chef Johanne Berner for nærmere oplysninger. Mobil 22 41 51 03.