Skal du betale bidrag eller får du bonus?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) sender i øjeblikket forskuds- og årsopgørelser ud til alle virksomheder, der beskæftiger faglærte erhvervsuddannede.

I april og maj sender Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) forskuds- og årsopgørelser ud til alle virksomheder, der beskæftiger faglærte erhvervsuddannede. Her fortæller de, om du skal betale et bidrag til Læreplads-AUB-ordningen, eller om du skal have en bonus.

Arbejdsmarkedets læreplads-ordning, Læreplads-AUB, skal sikre flere lærepladser til erhvervsuddannede.

For at kunne det, belønner ordningen arbejdsgivere, der ansætter nok lærlinge. Mens de arbejdsgivere, der ikke bidrager nok, skal betale et bidrag til ordningen.

Lærepladsordningen er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har haft en eller flere fuldtidsmedarbejdere med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Hvordan ved du, om du får bonus eller skal betale et bidrag?

Hvert år i april hører du fra Læreplads-AUB, hvor du får tilsendt en forskudsopgørelse. Den viser, om du ligger over eller under det forventede antal lærepladser.

I maj året efter vil du modtage en årsopgørelse, hvor du kan se om du har haft nok lærepladser. Du vil herfra skulle betale et bidrag eller få en bonus.

Tjek at oplysningerne er rigtige

Når du modtager årsopgørelsen, bør du sikre dig, at oplysningerne, der er indberettet og ligger til grund for den endelige beregning, er rigtige.

Det gør du på virk.dk/laereplads-aub-selvbetjening.

Du skal gøre det inden 14 dage fra du modtager årsopgørelsen.

Du kan altid tjekke din forskudsopgørelse og tjekke beregningen på selvbetjeningen på virk.dk.

Hvornår og hvordan betaler jeg bidraget?

Hvis du skal betale et bidrag, vil du i juni få en opkrævning fra Samlet Betaling. Du kan se mere i selvbetjeningen på virk.dk/samletbetaling.

Spørgsmål til Læreplads-AUB-ordningen?

Har du spørgsmål til lærepladsordningen, kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds personalejuridiske hotline – Mille Vollmer tlf. 30 14 52 06, Jesper Juhlin, tlf. 22 92 43 99 eller Johanne Berner, tlf. 22 41 51 03 eller finde information på Elevplads.dk/for virksomheder/vidensbank.