Seriøst tilskud til den grønne omstilling i Vendsyssel

Medlemmer af Dansk Bilbrancheråds lokalforening DBR Vendsyssel kan nu modtage op til kr. 10.000 (momsfrit) i tilskud til offentligt tilgængelige ladestandere.

På generalforsamlingen hos DBR Vendsyssel i forrige uge, var der stor opbakning til at anvende en del af foreningens midler til at fremme den grønne omstilling blandt medlemmerne.

Helt konkret, så ydes der nu tilskud til i alt op til kr. 10.000 (momsfrit) til ladestandere, og tilskuddet udbetales til det enkelte medlem af DBR Vendsyssel.

Kravet for udbetalingen er, at medlemmet ved faktura og foto dokumenterer at have indkøbt og opsat en ladeboks i forbindelse med virksomhedens lokaliteter, og at ladeboksen er offentligt tilgængelige i arbejdstiden.

Støtten er så fair, at den kan opnås for såvel allerede opsatte som kommende opsatte ladebokse i lokalforeningens område.

DBR Vendsyssels gavmilde støtteordning løber indtil alle medlemmer har søgt ordningen, dog senest til og med 31. december 2023, hvor ansøgningerne skal være bestyrelsen i hænde.

Vendsyssel er med på den grønne bølge

Det var en næsten enig bestyrelse for DBR Vendsyssel, som stemte forslaget igennem. Argumenterne herfor var blandt andet, at lokalforeningen gerne ville støtte op om den grønne omstilling.

Desuden var holdningen, at det er en god service at tilbyde lademulighed til ejerne af den stigende grønne vognpark, og jo før ladestanderne derfor er tilgængelige, jo bedre.

Henvendelse

Vil du søge tilskud, har du spørgsmål om projektet eller kommentarer så kontakt formanden for DBR Vendsyssel, Richard Larsen på tlf. 98936323.

Andre kommentarer eller spørgsmål rettes til sekretariatet i Dansk Bilbrancheråd på tlf. 43996633.