Sådan udformer du en ESG-rapport

Du kan blive mødt af krav fra dine kunder om at udlevere en ESG-rapport, før du kan komme i betragtning som leverandør/værksted. Dansk Bilbrancheråd har derfor oprettet et helt online-hjælpe-univers, så du på en simpel måde kan komme i gang med et kompliceret emne. Dette kan også bruges som indgangsvinkel til en grøn omstilling på dit værksted.

Se afsnittet her. (kræver log in)

ESG. Tre bogstaver i virksomhedsdrift, der er kommet for at blive. Et begreb vi Dansk Bilbrancheråd derfor anbefaler dig at lære at kende, så du er forberedt, når dine kunder beder om en såkaldt ESG-rapport.

ESG står for Environment, Social og Governance. Eller på dansk Miljø, sociale forhold og ledelsesstil.

Store virksomheder - begyndende med børsnoterede virksomheder og virksomheder med over 250 ansatte - skal fra og med 2024, som en del årsregnskabet, indrapporterer om virksomhedens ESG. For nogle af disse virksomheder er det relevant at få data fra deres leverandører. Hvilket derfor betyder, at fx værksteder også skal udforme en ESG-rapport. 

Hvad ESG-rapportering indebærer, og hvordan du gør dette, bliver du guidet igennem på Dansk Bilbrancheråds nye afsnit på Intranettet.

Afsnittet hedder ESG- og klimarapportering.

Afsnittet er opbygget med en introduktion, en vejledning i trin og forslag til, hvilke fokusområder du kan have. Desuden er der forslag til samarbejdspartnere, og gode råd til, hvordan man navigerer i dette univers, så man undgår greenwashing (vildledende grøn markedsføring).

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt kommunikationschef Majbrit Berthelsen på tlf. 40184884 eller mb@dbr.dk.