Rullende værksteder får fokus fra Arbejdstilsynet og Miljømyndighederne.

Rullende værksteder får fokus fra Arbejdstilsynet og Miljømyndighederne.

Dansk Bilbrancheråd påpegede i efteråret 2020 en række problemstillinger omkring rullende værksteder overfor Miljøministeriet og Arbejdstilsynet, herunder problemstillinger, der kunne have konkurrencemæssige elementer. Groft sagt påpegede rådet nødvendigheden af, at de rullende værksteder opfyldte de samme krav, som de nagelfaste – også til arbejdsmiljø og miljø generelt.

Dansk Bilbrancheråd har siden haft en dialog med begge myndigheder omkring problematikken. Begge myndigheder har skriftligt bekræftet, at de rullende værksteder er omfattet af det eksakt samme regelsæt, som de nagelfaste, og at der derfor også er samme tilsynskrav hertil fra myndighedernes side.

Rådet har nu på opfordring fra hhv. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet udarbejdet oversigter over de særlige lovregler, der kan være vanskelige at overholde og/eller føre tilsyn med på de rullende værksteder, herunder i forhold til støj og forurening, arbejdsstillinger og hjælpemidler samt naturligvis de generelle instruktions- og tilsynspligter fra arbejdsgivers side.

Rådet følger arbejdet tæt, da det er en helt afgørende forudsætning for en fri og lige konkurrence, at alle aktører overholder samme grundregler.

For nærmere herom kan juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03) eller direktør Erik Rasmussen (40 41 43 99) kontaktes.