Ros til regeringen for at ville have flere fejedrenge og -piger

Flere unge skal ind på arbejdsmarkedet, som her rollemodel Michelle Delfs Bæk. Denne vej begynder ofte med et fritidsjob som fx fejedreng/-pige, og derfor er det vigtigt, at reglerne ændres, så de ikke længere spænder ben for virksomhederne.

Regeringen vil have flere unge i fritidsjob. Det som er taget ud af Dansk Bilbrancheråds uddannelsespolitik, og rådet roser derfor tiltaget, som skal få flere unge ud på blandt andet værkstederne!

Med regeringens nye udspil, som udkom d. 3 juni 2024, vil regeringen sætte fokus på, hvordan flere unge kommer ud på arbejdsmarkedet, så de ikke bliver glemt eller efterladt.

I udspillet finder man blandt andet skattelettelser, men også ændringer af regler, som længe har været ulogiske og som spænder ben for, at de unge kan komme i arbejde. Regler, der blandt andet har gjort det svært at ansætte fejedrenge/-piger.

Vi hilser i den grad dette udspil velkomment. Det indeholder mange af de samme gode tanker og forslag, som Dansk Bilbrancheråd længe har arbejdet for, og som er formuleret i rådets uddannelsespolitik, udtaler lærlingekonsulent i Dansk Bilbrancheråd Lucas Hultgren.

Det skal være nemmere at blive fejedreng/ -pige

Regeringen vil blandt andet i samarbejde med Arbejdstilsynet kigge på reglerne for, hvad de unge må og ikke må. Reglerne skal forenkles, så de ikke forhindrer unge i at have et fritidsarbejde, såfremt maskinerne, de arbejder med, ikke er farlige.

Helt konkret lægger udspillet op til en en oprydning i, hvad de unge egentlig må foretage sig på arbejdspladserne. Det betyder bl.a. at unge på 13 - 14 år nu må varetage flere arbejdsfunktioner, hvilket altså betyder, at mulighederne for, hvad man kan få af fritidsarbejde, bliver større.

Det skal gøre det nemmere for unge at arbejde inden for de mere faglærte områder, bl.a. velfærdsområdet, byggesektoren eller autobranchen, som fx fejedreng eller -pige. 

Tidspunkter og økonomi ændres også

Udover arbejdsopgaverne vil der også blive ændret i tidspunkterne, så det vil være muligt for unge på 15 - 17 år at arbejde på mere skæve tidspunkter indenfor alle brancher. Her vil der også være mulighed for, at de unge vil kunne stå alene, hvis blot man kan få hjælp fra en person over 18 hurtigst muligt. 

Herudover så fjernes AM-bidraget for personer under 18, hvilket skal være en større motivationsfaktor for de unge til at tage et fritidsarbejde. For en servicemedarbejder i et supermarked vil det betyde en lettelse 2880 kr. årligt.

Regeringens udspil medfører også bedre vejledning for arbejdspladserne, samt at den unges frikort oprettes automatisk, når han/hun fylder 13 frem for 15 år. 

Dansk Bilbrancheråd er positiv over for udspillet, men håber, at der vil være et specielt fokus på arbejdsmiljø-reglerne, som i øjeblikket er alt for rigide.

Udspillet adresserer dog desværre ikke vores klart største udfordring her nu, nemlig arbejdstilsynets strenge fortolkning af reglerne vedr. at de unge ikke må arbejde på vores værksteder idet de er i "farlig nærhed" til maskiner, hvilket i praksis lige nu betyder en fuldstændig og total fjernelse af alle ungearbejdere på vores værksteder og i mange andre håndværksfag, udtaler lærlingekonsulent i Dansk Bilbrancheråd Lucas Hultgren og fortsætter;

Derfor arbejder vi netop i dette øjeblik hårdt på, i fælleskab med SMVdanmark, at få regeringen til at fokusere på denne afgørende problemstilling, så der kan komme brugbare løsninger med, når udspillet skal blive til lovforslag". 

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt Dansk Bilbrancheråds Lærlingekonsulent Lucas Thelander Hultgren på lth@dbr.dk eller tlf. 30200848.