Personalets reelle omkostning - en genvej til udregningen

Her er genvejen til at regne ud, hvor meget oveni lønnen, som du skal lægge, for at få den reelle udgift per medarbejder.

Økonomerne har været ved regnestokken og beregnet, at den almindelige medarbejders løn skal ganges med ca. 1,46 for at vedkommendes virkelige udgift bliver synlig.

En mekaniker, der får fx 180 kr./timen, belaster således bundlinjen med ca. 262 kr. - alt inklusive.

Den høje mer-udgift går til alt fra feriepenge, pensions- og fritvalgsbidrag over sygedage til spildtid, ATP og andre mere inddirekte omkostninger.

Procentsatsen er derfor beregnet ud fra, at arbejdsgiver har overenskomst eller overenskomstlignende vilkår, idet pension og fritvalg ellers ikke er obligatoriske. 

Den lange vej - en konkret beregning for din virksomhed.

Du kan nøjes med at foretage en beregning på baggrund af det overordnede tal på 1,46, men hvis du vil den lange vej, så er der nederst vedhæftet et skema til alle udgifter vedrørende dine medarbejder.

Så kan du regne ud, hvor meget en medarbejder koster virksomheden i praksis i netop din virksomhed. 

Det er et Excel-skema, hvor du selv taster ind, hvor meget medarbejderen koster i sko, kaffe, rundstykker, arbejdstøj, barns første sygedag og...og...og...

Henvendelse

Kommunikationschef Majbrit Berthelsen mb@dbr.dk eller telefon 40184884.