Opbyggerne risikerer massive økonomiske øretæver

Dansk Bilbrancheråd fik foretræde ved juridisk chef Johanne Berner og Jens Erik Platz, BP Trailer A/S (th) samt Johnny Hansen fra Foreningen af tekniske konsulenter for Vejtransport.

Den 16. juni 2020 havde Dansk Bilbrancheråd foretræde for Folketingets Transportudvalg som repræsentanter for Køretøjsopbyggerne under Dansk Bilbrancheråd.

Massive økonomiske øretæver

Dansk Bilbrancheråd har som den eneste aktør fået adgang til at forelægge Folketingets Transportudvalg den problemstilling, som Færdselsstyrelsen rigide, tekstnære implementering af en ny typegodkendelsesforordning, vil medføre for køretøjsopbyggerne.

Massive økonomiske øretæver er hvad opbyggerne står overfor, hvis en kommende forordning ikke får et dansk tilsnit – og det haster.

Aktuelt behandler Folketinget et lovforslag til ny synslov, der blandt skal indføre såkaldte Tekniske Tjenester, der i dyre domme forventes at skulle gennemgå og kontrollere de opbygninger, som køretøjsopbyggerne udfører – under stor håndværksmæssig og faglig dygtighed; et helt og aldeles unødvendigt fordyrende og tidsforlængende mellemled.

Højst 5.000 kr. i alt

Ved behandlingen af lovforslaget i Folketinget har Transportministeren oplyst, at han forventer, at udgiften til kontrol af fx underkøringskofanger, cyklistværn, hjulafskærmning og lygter højst vil koste 5.000 kr. i alt  – et beløb, som opbyggeren så sparer til en Teknisk Konsulent. Dette beløb står i skærende kontrast til det beløb, som Dansk Bilbrancheråd iht. nyere fakturaer fra en tysk Teknisk Tjeneste, kunne fremvise; alene til én kontrol af godssikring.

Forundring over dette misforhold

Transportudvalget udviste en klar forundring over dette misforhold, og ministeren er blevet bedt om at forholde sig til de dokumenterede tal og kritikken i øvrigt.

Foreløbigt har Ministeren ikke formået at svare klart på, hvorfra hans overslag kommer. Men sikkert er det; både Transportministeriet med departement og Færdselsstyrelsen er kommet på en forklaringsøvelse. Ministeren har dog skriftligt overfor Transportudvalget erkendt, at der bliver en alternativ model for nationale, individuelle opbygninger - og den erkendelse vil vi fastholde i arbejdet, der forestår.