Nyt udspil fra Dansk Industri og Dansk Metal: Er som taget ud af Dansk Bilbrancheråds nye uddannelsespolitik!

Dansk Industri og Dansk Metal har sammen udgivet et fælles udspil til en reform af ungdomsuddannelserne. Vi er fra Dansk Bilbrancheråd glade for at se den store lighed med vores egen nye og netop vedtagne uddannelsespolitik og mener at det kalder på et samarbejde! 

For ganske få dage siden offentliggjorde Dansk Industri og Dansk Metal deres udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser, der udover at hæve det faglige niveau på gymnasierne i dag, også tilbyder et ligeværdigt og mere praktisk alternativ til det boglige gymnasium. Problemstillingen er kendt og delt af mange; alt for mange unge vælger i dag de boglige gymnasier og den akademiske uddannelse.

For at imødegå dette forslår Dansk Industri og Dansk Metal helt konkret at karaktergennemsnittet hæves til 7 på de almene gymnasier. Både for at skabe et kvalitetsløft af det faglige indhold på gymnasierne og for at sætte en prop i tilgangen. Og i forlængelse af dette skal der skabes to hovedretninger, hvor man udover den almindelige 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelse, som vi kender den i dag, også for fremtiden skal kunne vælge en 2-årig uddannelse, hvor det teoretiske og boglige langt mere kombineres med praksisorienteret undervisning.

Her i denne toårige ungdomsuddannelse skal man kunne prøve et fagområde af og tone sin uddannelse i en bestemt retning, der har et fokus på kommende erhvervsuddannelser. Dog uden at det lukker døre - man skal også fra denne have adgang til de akademiske uddannelser efterfølgende, hvis det er det, man ønsker.

Lyder det bekendt? Så er det fordi der her er tale om den såkaldte HPX-model foreslået af reformkommissionen sidste forår, forhadt af navn fra politisk hold, men stadig levende, så længe man ikke nævner efterskolerne, og denne idé er som taget ud af vore egen netop vedtagne uddannelsespolitik i dansk Bilbrancheråd!

Dansk Bilbrancheråds uddannelsespolitik

Vi har netop længe og senest i vores nylige offentliggjorte og vedtagne uddannelsespolitik i Dansk Bilbrancheråd, argumenteret indædt for, at man bør gå videre ned af det spor som reformkommissionen lagde, da de fremlagde ideerne og tankerne bag HPX´en og de to-klare veje i ungdomsuddannelserne.

Vores politik er netop, at man bør skabe en modificeret og politisk spiselig HPX, idet ideen var god, men desværre hurtigt blev forkastet, da fokusset utilsigtet fra kommissionen røg over på de efterskoler, som der ikke er politisk vilje eller ønske til at røre ved.

At Dansk Industri og Metal da heller ikke selv nævner HPXen ved navn er nok heller ikke tilfældigt, men det ligner overordnet set, umiskendeligt meget de gode ideer reformkommissionen fremlagde.

Det er enormt glædeligt at Dansk Industri og Dansk Metal kommer med dette udspil, som vi i de generelle træk kun kan støtte op om i Dansk Bilbrancheråd, og som ligger klods op af vore egen uddannelsespolitik på området. Vi kæmper dagligt, og særligt igennem vores medlemskab af SMV Danmark, for at få påvirket politikerne til at få indarbejdet store strukturelle ændringer og reformer af det danske uddannelsessystem, så vi for alvor kan få gjort noget mærkbart ved problemstillingen om knap 100.000 manglende faglærte i 2032”, udtaler adm. direktør Erik S. Rasmussen.

Fra Dansk Bilbrancheråds side skal der lyde en opfordring til at få dannet et samarbejde og en såkaldt uddannelsespolitiks-reformalliance, siden vi nu er flere store og afgørende aktører, der deler holdningen om en grundlæggende gennemtænkning af dansk uddannelsespolitik;

Vi vil som hidtil gøre, hvad vi kan i Dansk Bilbrancheråd og kæmpe videre sammen med blandt andet vores samarbejdspartnere i SMVdanmark, og vi håber på et potentielt kommende samarbejde med Dansk Industri og Dansk Metal om denne vigtige dagsorden. Vi kan kun hilse et fornuftigt udspil som dette velkomment og glæder os over at det falder i hak med egne politiske krav på området. Det må indbyde til at tværgående samarbejde imellem alle store og afgørende aktører på området - et samarbejde vi i hvert fald vil tilskynde”, afslutter adm. direktør Erik S. Rasmussen.

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer, da kontakt lærlingekonsulent Lucas Hultgren på lth@dbr.dk  eller tlf. 30200848.