Nyt fra SMVdanmark - Politisk SMV-hattrick i denne uge - Mere genåbning, dækning af revisorudgifter og udskudt frist for årsopgørelse

Godt og rigtigt med hurtigere genåbning når smitten er lav.

Aftalen om at fremrykke genåbningen af Danmark får mange roser fra Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark. Han glæder sig også over, at coronapassets dage måske snart er talte for alt andet end turisme og rejser.

En ny, bred politisk aftale torsdag aften betyder bl.a. genåbning af indendørs servering fra 21. april og intet krav om coronapas ved udendørs servering.

“Det er både godt og rigtigt klogt af politikerne at reagere på den gunstige udvikling i smittetallene og åbner Danmark hurtigere end planlagt. Det er også den helt rigtige beslutning, at coronapasset nu alligevel ikke bliver nødvendigt ved udendørs servering. Det ville have været udtryk for en overoverdreven forsigtighed, hvis det skulle have været et krav,” siger Jakob Brandt, adm. direktør I SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Han glæder sig også over, at aftalen lægger op til drøftelser om at afvikle coronapasset i løbet af maj og juni for andet end turisme og rejser.

“Passet har aldrig været en blomst, der er groet i vores have. Det er næsten overflødigt, når det gælder frisører og andre liberale erhverv, og coronapasset risikerert at fjerne en stor del af restauranternes og caféernes omsætning, da det besværliggør spontante besøg. Vi ved, at ca. 60 pct. af restaurantgæsterne beslutter sig samme dag til, om de vil gå ud at spise. Det bliver langt mere bøvlet med et pas. Derfor skal det afskaffes, så snart smitten er trykket i bund,” siger han.

Sektorpartnerskaberne skal nu udarbejde de nærmere retningslinjer for hvilke betingelser, restauranter, caféer, barer m.m. kan åbne under.

“VI skal have en lynhurtig afklaring af betingelserne, så alle forretningsdrivende kan være klar onsdag, og jeg er klar til weekendarbejde, for det skal gå stærkt,” siger Jakob Brandt.

Næste skridt må være at skabe fuld gennemskuelighed for, hvad eventbranchen kan regne med, mener han.

“Arrangørerne af koncerter, markeder og festivaler og herunder alle de mange virksomheder, der leverer til dem, ved stadig ikke, om de er købt eller solgt. Det samme gælder rejsebranchen og underleverandører til turistindustrien. De skal kunne planlægge deres arbejde, og det er afgørende, at der stadig er kompensationspakker, der understøtter dem, indtil restriktionerne helt kan fjernes, og efterspørglsen er vendt tilbage,” siger Jakob Brandt.

 

Glædeligt med dækning af revisorregning ved efterkontrol

Det er glædeligt - men også helt rimeligt – at et bredt folketingsflertal nu har besluttet at dække op til 80 pct. af de selvstændiges revisorregning, hvis de bliver udtaget til kontrol af deres ansøgning om kompensation, mener SMVdanmark.

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet, at selvstændige som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med efterkontrol. 

I SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, er adm. direktør Jakob Brandt tilfreds. 

“Vi har set eksempler på medlemmer, der stod til at skulle bruge en tredjedel af deres kompensation på at betale deres revisorregning. Vi har talt med store bogstaver over for politikerne for at få dem til at rette op på denne uretfærdighed, og det er glædeligt, at det er sket. Det vil jeg gerne sig tak for. Ud over det principielt urimelige i, at en selvstændig selv skal betale, kunne det i praksis skubbe nogle ud over den økonomiske kant, som mange små selvstændige balancerer på for tiden. Det ville være helt vanvittigt, efter de har klaret sig gennem mere end et års krise,” siger han.  

Han undrer sig dog over, at grænsen skulle gå ved 80 pct. 

“En fuldstændig dækning havde været langt mere på sin plads. Hvorfor skal de selvstændige igen holde for og igen blive pålagt en økonomisk omkostning, når samfundet pålægger dem at lukke eller overholde skrappe restriktioner,” spørger han.  

Aftalen dækker kun revisorregningen for efterkontrol af kompensationsordningen for selvstændige, men aftalen lægger op til, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter finder en lignende model for revision af lønkompensationsordningen. 

“Det betragter jeg klart som en formsag. De virksomheder, der er udtrukket til kontrol af deres lønkompensation, bør naturligvis også få dækket revisorregningen med mindst samme sats,” siger Jakob Brandt. 

 

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter

Orientering fra SMVdanmark 15APR 2021 - Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter

Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Mange danske virksomheder har i disse måneder travlt med at få de sidste tal og punktummer sat i årsrapporterne for kalenderåret 2020, da de inden 31. maj 2021 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Samtidig venter slutafregningen for corona-kompensationsordningerne også lige om hjørnet.

Derfor vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt at skubbe fristen for indlevering af årsrapporterne en måned til den 30. juni 2021. Det vil balancere hensynet til virksomheder og revisorer såvel som hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt.

Det er forventningen, at lovforslaget vil blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021. Fristudskydelsen skal aflaste cirka 200.000 danske virksomheder, der skulle aflevere årsrapporten i slutningen af maj.

Regeringen har tidligere meldt ud, at fristen for slutafregningen ift. kompensationspakkerne også bliver skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.