Nyt fra SMVdanmark - Hvad tæller med i de kr. 23.000?

Regeringen og et bredt udsnit af Folketingets partier indgik d. 9. februar en aftale om at forbedre kompensationsordningen for tabt omsætning til selvstændige, så de selvstændige kunne få 30.000 kr. pr. måned, hvis de ikke har medarbejdere og 33.000 kr., hvis de har ansatte.

Forhøjelsen kom dog også med den betingelse, at den selvstændige ikke måtte trække mere end 23.000 kr. ud om måneden. I starten var det med tilbagevirkende kraft til d. 9. december. Dette er dog blevet ændret, så kravet først gælder fra d. 1. februar og i den resterende del af kompensationsperioden. Har man trukket mere end 23.000 kr. ud i december og januar, kan man altså godt ansøge om det forhøjede beløb alligevel.

Det har dog skabt forvirring, hvad der er omfattet af de 23.000 kr. og hvordan beregnes de?

SMVdanmark har været i kontakt med og stillet en række spørgsmål til Erhvervsstyrelsen. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen lagt svar ud på en del af disse spørgsmål. KLIK HER

Som tilføjelse til Erhvervsstyrelsens svar på hjemmesiden har styrelsen oplyst, at de 23.000 kr. beregnes som et gennemsnit over foreløbigt februar og marts, hvor ordningen gælder (frem til 5. april). Det vil sige, at har man trukket mere end 23.000 kr. ud den ene måned, kan man trække tilsvarende mindre ud den anden måned, hvis man vil have det forhøjede beløb. Når man ikke længere modtager kompensation efter ordningen, kan man frit trække penge ud af virksomheden.

Reglerne gælder også for en ejer, der er ansat som direktør i sit eget A/S eller ApS. Virksomheden må derfor ikke udbetale mere end 23.000 kr. i løn til direktøren/ejeren, selvom vedkommende måtte have en ansættelseskontrakt, der fastsætter en højere løn. Det kan derfor blive nødvendigt at nedregulere lønnen i strid med de normalt gældende regler for varsling af væsentlige vilkår i et ansættelsesforhold.

I første omgang sker dokumentationen ved en tro- og loveerklæring, men virksomheden kan blive pålagt revision i forbindelse med slutafregningen.