Nyt fra SMVdanmark - Afskaf 6. SU-år og brug pengene på flere faglærte

Direktør i SMVdanmark Jakob Brands opfordring til de politikere, der netop nu forhandler om finansloven, er klar: Brug flere penge på erhvervsskolerne. De har voldsomt brug for et økonomisk løft. Og vi har voldsomt brug for flere faglærte – både nu og her, men især i fremtiden.

Men hvor skal pengene komme fra, spørger politikerne? Fair nok. Svaret er: Det 6. SU-år.

Som det er i dag, giver vi uddannelsesstøtte, SU, i 6 år selv om de lange videregående uddannelser ”kun” tager 5 år. Det 6. SU-år er beregnet til folk, der dropper deres studie og vælger et andet, og derfor ikke ville have nok SU til hele uddannelsesforsøg nr. 2.

Men skal vi virkelig betale akademikere for at skifte mening? Hvis politikerne mangler penge til at bremse den katastrofale mangel på faglært arbejdskraft, vi ved, der ellers vil opstå i fremtiden, så vil det 6. SU-år være et relevant område at se på.

Det er jo ok, at man træffer et forkert valg, og måske ikke har sat sig godt nok ind i, hvad et givent studie kræver og indebærer. Men kan vi ikke forlange, at man så i lidt højere grad forsørger sig selv, fx ved at tage arbejde under studierne eller arbejder fuldtid i de pænt lange ferier, som de studerende har?

Det er helt afgørende med styrkede erhvervsuddannelser, fordi der bliver 80.000 færre faglærte på arbejdsmarkedet de næste ti år alene på grund af, at antallet der går på pension overstiger antallet, der rykker ind i stedet. Vi ser dermed ind i massiv mangel på mennesker, der fx skal udføre den praktiske del af den grønne omstilling og energirenovering, som jeg tror, de fleste går fuldt og helt ind for.

Så kære politikere: Afskaf det 6. SU-år og brug pengene på stærkere erhvervsuddannelser.