Nyt fra SKAT - omregistrering af køretøjer ved ejerskifte

Den 18. marts 2021 udsendte SKAT en orientering om ejerskifte af køretøjer. Siden fristen for omregistrering ved ejerskifte blev nedsat fra 21 til 4 (hver)dage pr. 1. januar 2021, er der opstået en del spørgsmål om, hvordan omregistreringen eksempelvis skal foregå, hvis tidligere ejer har smidt registreringsattesten væk.

Motorstyrelsen bekræfter ved orienteringen, at det kan lade sig gøre at foretage omregistrering, selv uden registreringsattesten, hvis bilforhandleren kan dokumentere sit ejerskab. Det gøres enten ved en erklæring fra registreret ejer om, at den originale registreringsattest er bortkommet (erstatningsattest), hvis der foreligger en dombog e.lign, der bekræfter overdragelsen eller hvis der foreligger en slutseddel. I praksis er det kun sidstnævnte, der er relevant for bilforhandleren, idet det er (den tidligere) bilejeren, der får den ny-udstedte erstatningsattest tilsendt, hvis den først beskrevne mulighed anvendes.

Som bilforhandler kan man risikere, at skulle dokumentere et salg flere gange, helt tilbage til den ejer, der har været registreret i motorregisteret.

Hvis ejerskiftet ikke noteres eller bilen afmeldes indenfor de 4 hverdage, så vanker der potentielt en bøde og den tidligere ejer kan fremsættes krav overfor Motorstyrelsen om, at køretøjet tvangsafmeldes.

For yderligere oplysninger kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99